El Brexit i la COVID han enfonsat les exportacions gironines al Regne Unit. Segons les dades del Ministeri d'Indústria i Comerç corresponents als mesos de gener i febrer, les vendes de les empreses gironines a les illes britàniques han passat dels 39,8 milions d'euros del 2020 a només 9,3 milions d'euros aquest 2021 (un 77% menys). La dada indica fins a quin punt les restriccions de la pandèmia i les complicacions burocràtiques de la sortida britànica de la Unió Europea a partir de l'1 de gener han deixat tocades les vendes gironines en aquell país.

El Regne Unit és un dels vuit primers destins dels productes que es fan a la província. L'any passat va ser el sisè mercat, amb béns venuts per valor de 253 milions d'euros anuals. En un any normal les vendes a la Gran Bretanya se solen situar entre els 35 i 42 milions d'euros durant els primers dos mesos de l'any. Si la caiguda dràstica d'aquest inici de 2021 es confirma, el Regne Unit podria perdre posicions davant d'altres mercats emergents, com els asiàtics.

De fet, durant el gener les compres d'Espanya al Regne Unit també es van desplomar un 65% respecte al mateix període de l'any anterior, mentre que les vendes van caure un 23%. En el cas de l'alimentació, begudes i tabac (principals productes exportats des de Girona) les vendes d'Espanya al Regne Unit van caure un 11% (315,8 milions d'euros).

Tot i aquest revés exportador, les vendes exteriors de les empreses gironines segueixen oferint la millor cara d'una economia masegada per l'impacte del coronavirus sobre el turisme i el comerç. El febrer passat les exportacions van augmentar un 7,7% respecte el febrer passat (l'últim mes «convencional» abans de la COVID), fins els 526,7 milions d'euros. La pujada va arribar després d'un mal gener en el qual les companyies exportadores van col·locar un 2,5% de producte a l'estranger.

La crescuda del febrer s'explica, com ja és habitual, per l'enorme demanda de carn de porc a la Xina, que va impulsar les càrnies a vendre-hi un 34% més que el febrer passat. El xinès ja és el segon destí després de França.

No obstant això, la forta pujada també s'explica per l'auge de les exportacions de productes químics, altre sector potent de la província. En aquest cas les farmacèutiques instal·lades a la província van incrementar les seves vendes a l'exterior un 35%, amb una facturació absoluta de 93 milions d'euros).

Dins la química, entre els subsectors que remunten en vendes a l'exterior hi ha el de productes farmacèutics (que passa dels 30,4 millions als 36,5). I en paral·lel, un altre dels sectors que també estiren l'economia gironina, el de la maquinària, també tanca un bon febrer (passant dels 44,5 als 54,5 milions), segons dades recollides per ACN.

L'agroalimentari, irregular

Tot i la puixança del porcí a la al mercat xinès, el sector agroalimentari (que mou el gruix de les exportacions gironines) presenta símptomes d'alentiment. Durant el febrer, segons recull el Ministeri, les vendes a l'exterior de les empreses que s'hi agrupen van situar-se en els 226,5 milions d'euros. Suposen un 0,7% menys en comparació amb el mateix període del 2020 (cosa que indica que s'ha entrat en atonia).

I dins l'agroalimentari, la preeminència del carni és indiscutible. Si es miren les exportacions globals, aquest clúster tanca un febrer similar al de l'any passat, fins i tot creix lleugerament (dels 154,3 als 156,8 milions).

Les exportacions catalanes tornen a créixer. Durant el mes de febrer, les vendes a l'exterior de Catalunya van incrementar-se un 6,4% en termes interanuals, fins als 6.351,5 milions d'euros. La dada contrasta amb la caiguda del 10,6% registrada al gener i manté la tendència de finals de l'any passat, quan les exportacions va incrementar-se un 5,5% al novembre i un 6,5% al desembre.