Per poder fer la declaració de la renda 'on line' (el termini per presentar-la per aquesta via va començar el 7 d'abril), la millor opció és utilitzar el programa de l'Agència Tributària anomenada 'Renda web', que permet elaborar-la en temps real, tot i que també hi ha la possibilitat de realitzar-la a través dels dispositius mòbils intel·ligents (smartphones i tauletes) amb sistemes operatius iOS.

L'esborrany és una proposta de la declaració de la renda que realitza la mateixa Agència Tributària amb les dades de què disposa sobre el contribuent en una data determinada. Hi ha d'altres, per tant, que, en el moment de consultar l'esborrany pot ser que Hisenda encara no els tingui.

Com es pot accedir a l'esborrany?

1- Amb la referència obtinguda mitjançant RENØ, que és un servei accessible a través d'Internet, pel qual l'Agència Tributària remet un missatge SMS al número de telèfon mòbil facilitat pel contribuent, indicant-li el número de referència. Aquesta és la clau que permetrà, des del primer dia de la campanya, tramitar l'esborrany o declaració o obtenir les dades fiscals, sense necessitat d'esperar a rebre'ls per correu al domicili fiscal.

2- Amb aquestes dades podrà accedir a el servei de tramitació de l'esborrany o declaració, Renda WEB o Renda App, per generar la seva declaració amb les dades de què disposa l'Agència o modificar afegint les dades que consideri oportuns. Podeu accedir al portal de Renda 2020 i, dins de "Tràmits destacats", fer clic a "Servei de tramitació esborrany / declaració (RENDA WEB)".

3- A continuació ha de completar el DNI/NIE i data de naixement i prémer "Continuar".

4- Un cop identificat, comença un procés guiat d'obtenció de referència, en el qual l'aplicació detectarà la situació de contribuent i oferirà les opcions disponibles si s'escau. Per obtenir la referència amb la casella 505 i el sistema detecta que has estat declarant de renda 2019 o l'import de la casella 505 és zero, haurà d'indicar els 5 últims dígits del seu IBAN (el codi bancari). Si el sistema detecta que va presentar la renda de 2019 i que l'import de la casella 505 no és zero, sol·licitarà l'import de la casella 505.

5- Aleshores ha de fer clic a "Obtenir referència". Quan totes les dades identificatives s'hagin validat es mostrarà la referència a la pantalla. Anoteu-la i premi "Tancar"

6- Després de tancar la finestra d'obtenció, cal introduir la referència obtinguda a través del servei RENØ.

7- Després identificar-se, cal seleccionar el tipus d'actuació: en nom propi o com a representant.

8- Llavors s'accedirà als serveis disponibles de l'expedient. Per consultar l'esborrany, modificar-lo o presentar la declaració, caldrà seleccionar "Esborrany / Declaració (Renda WEB)".

9- Si ja ha accedit a Renda WEB anteriorment, en una finestra emergent s'informarà de l'existència d'una sessió de treball prèvia, que pot recuperar des de l'opció "Continua sessió". Si ja hi ha una declaració presentada i desitja modificar-la, premi "Modificar declaració presentada" .També pot començar una "Nova declaració", incorporant les dades fiscals.

10- Si és la primera vegada que hi accedeix, es mostrarà una finestra inicial amb les dades identificatives del declarant i de la resta de declarants dels components de la unitat familiar. Cal revisar les dades i realitzar les modificacions necessàries abans de continuar. Recordeu que algunes dades com l'estat civil o la informació sobre fills menors d'edat o incapacitats judicialment sotmesos a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada no podran ser modificats posteriorment.

11- Si no desitja introduir les dades fiscals del cònjuge (si ha indicat com a estat civil, "Casat/da"), ha de marcar la casella per al càlcul de la declaració individual. En cas contrari, no podrà avançar ja que es demana la identificació del cònjuge amb referència o Cl@ve PIN, que és una forma d'identificació per a realitzar tràmits per Internet amb una validesa limitada en el temps.

12- En declaracions amb cònjuge, si desitja comparar el resultat de la declaració en les diferents opcions de tributació, individual o conjunta, necessitarà el número de referència del cònjuge o un codi PIN que autoritzi l'accés. En aquest cas premi el botó "Referència / Cl@ve PIN" sota l'epígraf "Autorització cònjuge" i identifiqui a el cònjuge mitjançant un d'aquests sistemes.

13- Després d'acceptar la pantalla de dades identificatives, si l'aplicació detecta que s'han de traslladar a la declaració dades fiscals addicionals, seguiu les instruccions de les següents finestres per incorporar aquesta informació.

14- Si no necessita incorporar informació addicional per a generar la declaració, accedirà directament al resum de resultats des d'on podrà tant comprovar el resultat de la declaració per a cada modalitat i completar la declaració, si cal.