Els accidents de treball mortal durant l'horari laboral van créixer un 21,54% durant el 2020 tot i el descens de l'activitat per la COVID, segons l'informe de sinistralitat laboral que CCOO elabora anualment i que va publicar ahir. En total, es van produir 79 accidents mortals dins de la jornada, 14 més que el 2019 (a Girona es van registrar 10 defuncions, pràcticament la mateixa xifra que l'any anterior).

Les morts «in itinere» sí que va disminuir tot i que menys que l'esperat amb 21 empleats que van perdre la vida anant o tornant de la feina, un 19% menys que el 2019. Segons CCOO, aquestes dades demostren que el sistema de prevenció està «esgotat» i no protegeix els treballadors. L'informe també assenyala que el 99,8% de les empreses catalanes no tenen una avaluació específica per tots els riscos que implica la feina.

«Com pot ser que en aquesta pandèmia, quan s'ha aturat pràcticament tota l'activitat, quan molts sectors continuen sense treballar, quan moltíssima gent ha estat teletreballant, tinguem aquests índexs d'accidents mortals al país?», es va preguntar Cristina Torre, secretària d'Acció Sindical de CCOO de Catalunya durant la roda de premsa de presentació de l'informe.

Tots els sectors han vist un increment de les morts a la feina durant el 2020 menys la construcció. L'increment més significatiu s'ha donat a la indústria, amb un creixement del 155% de la mortalitat dins l'horari de feina.

Per territoris, l'augment de sinistralitat laboral mortal s'ha donat a totes les demarcacions menys a Girona, on s'ha mantingut igual que el 2019. Destaca l'increment del 83% a Tarragona, relacionat amb els accidents d'empreses químiques com Iqoxe. La declaració d'accidents de treball lleus (-24%), greus (-18%) i les malalties professionals (-40%) sí que ha disminuït durant el 2020, però el sindicat ho atribueix a la «infranotificació sistemàtica».