La meitat dels 505.900 aturats a Catalunya fa més de 12 mesos que busquen feina i no en troben a conseqüència de la crisi sanitària. La xifra de desocupats que porten més d'un any inscrits a les llistes dels serveis d'ocupació ha crescut un 79,4%, en un any i ja són 115.522 treballadors més que al març del 2021, segons les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu. Respecte d'un any abans, l'atur ha crescut un 21,3% a Catalunya, xifra que suposa un augment de 88.853 persones.

Les dones continuen sent majoria entre els desocupats (55%), així com les persones de 45 i més anys ,que representen el 51% del total. Tot i això, la franja d'edat que més ha crescut en nombre d'aturats és la dels menors de 25 anys (+28,6%).

Tot i que hi ha més dones que homes aturats, una situació que no és puntual d'ara, sinó que tradicionalment ha estat així, les dades de desocupació presenten resultats interanuals més desfavorables entre els homes. Així durant el març de 2021 l'atur masculí ha crescut un 24,1% amb relació al març del 2020, mentre que l'increment de l'atur femení ha estat de menor intensitat, del 19,1%. Una altra conseqüència de la pandèmia és el perllongament de les situacions d'atur.