Com cada any els ciutadans espanyols han de realitzar els tràmits necessaris per a presentar la Declaració de la Renda. El passat 7 d'abril va arrencar la campanya de 2020, que estarà marcada per noves dificultats burocràtiques generades pels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTE) i l'ingrés mínim vital. Aquestes complicacions afectaran en major mesura a aquells que anteriorment no tenien l'obligació de presentar declaració.

Des del primer dia que va començar la Renda 2020, els usuaris que vulguin presentar-la a través d'internet poden fer-ho. En canvi, els qui prefereixin fer-ho per via telefònica hauran de fer-ho a partir del 6 de maig, mentre que les cites presencials s'obriran a partir del 2 de juny. A pesar que la campanya no conclou fins al 30 de juny de 2021, és important no deixar els tràmits per a l'últim dia, evitant així que se'ns tiri el temps damunt.

Amb la finalitat d'estalviar-nos contratemps i problemes, és recomanable repassar els errors més habituals que solen cometre els contribuents.

No presentar la declaració

Les persones que no compleixen amb els requisits mínims no tenen l'obligació de presentar la Renda i, per tant, decideixen estalviar-se la gestió. Tanmateix, això pot ser perjudicial per a algunes butxaques, perquè és possible que surti a retornar i estiguem perdent diners. En aquest cas, cal accedir a la casella 670 de l'esborrany per a comprovar el resultat final i si aquest és negatiu es té dret a cobrar la quantitat de diners que correspongui.

Els ERTO i l'Atur compten com a pagadors

En aquesta edició de la Renda els qui hagin estat en ERTO hauran de tenir en compte que tenen un pagador més. Així, els treballadors que s'hagin vist en aquesta situació en algun moment del 2020 tindran dos pagadors.

En aquest cas seran, d'una banda, l'empresa que els va incloure en l'ERTO i, per un altre, el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), que els va abonar una part del sou mentre es va estar sota aquesta figura, tant si va ser parcial com a total.

Canvis en la situació familiar

Un altre dels errors habituals que se sol cometre és el de no actualitzar la situació familiar. Els canvis en l'estat civil i tenir fills afecten en les deduccions de la declaració de la Renda. És fonamental per a beneficiar-se de les diferents ajudes fiscals estatals o autonòmiques o per a calcular si resulta millor presentar una declaració conjunta.

Quotes a sindicats

Tot aquell que efectuï pagaments als sindicats o col·legis professionals poden deduir-los en els ingressos del treball.

Lloguers

Els ciutadans que lloguin un habitatge de la seva propietat han de tributar per això, cosa que en alguns casos s'oblida o es passa per alt al no aparèixer en l'esborrany. S'ha de tenir en compte que en el cas de tenir un immoble llogat hi ha diferents deduccions de lloguer depenent de la comunitat autònoma. També cal afegir el segon habitatge, encara que no desgrava.

Revisió final

Encara que pugui semblar evident, és necessari recordar la importància de revisar l'esborrany una vegada que estigui preparat per a enviar. No són poques les ocasions en les quals el contribuent s'oblida algun detall per estalviar-se realitzar una revisió final. S'ha de comprovar que totes les dades i els canvis queden reflectits.