La nova economia verda no s’entén sense tres lletres: ESG. Aquest acrònim es refereix, en anglès, a medi ambient, societat i governança, els tres eixos que vertebren alguns dels plans més ambiciosos per reactivar l’economia i l’ocupació, com és el d’Iberdrola. La principal energètica espanyola preveu invertir 75.000 milions d’euros fins al 2025 i ho farà sobre aquests sòlids principis, que són motor del seu model d’èxit des de fa dues dècades.

L’aposta per un desenvolupament sostenible i la transició cap a una economia sense carboni han convertit Iberdrola en un líder renovable mundial i en una de les tres principals utilities per capitalització borsària del món.

Ara, el grup ha apujat el llistó i s’ha fixat objectius ambiciosos que, entre el 2020 i el 2022, es plasmen en el seu pla ‘Energia per avançar’, en el qual es fixa 350 metes per complir abans que acabi l’any que ve. Entre elles, destaquen especialment 48 objectius concrets i mesura- Inversions socialment responsables Iberdrola redobla el seu compromís: 350 projectes en dos anys bles que afecten els tres eixos: medi ambient, societat i governança.

Així, per exemple, pel que fa referència al medi ambient, Iberdrola situarà les seves emissions a l’entorn dels 100 g/kWh -actualment ja ha aconseguit situar-les en 98 grams-; incrementarà les seves inversions anuals en innovació fins als 330 milions d’euros i digitalitzarà el 75% de les seves xarxes, infraestructures clau per garantir la transició

energètica.

En l’àmbit social, la companyia avança per arribar a un 25% de dones en posicions de lideratge, assolirà els 33.000 beneficiaris dels seus programes de beques i ajudes i portarà l’accés a l’energia a 11,5 milions de persones que avui

dia no en tenen, entre altres compromisos.

Des del punt de vista del bon govern, Iberdrola espera proporcionar el 2022 plans de millora en sostenibilitat al 80% dels seus proveïdors i aconseguir que un 70% apliquin polítiques de sostenibilitat a finals del 2022.

Dins d’aquests 350 compromisos que comprèn Energia per avançar, en destaquen a més alguns que estenen el seu horitzó més enllà del 2022, fins al 2025. Així, per exemple, Iberdrola s’ha fixat com a objectiu situar les emissions

de CO2 per sota de 70 g/KWh en quatre anys, invertir 400 milions d’euros en R+D+i al final d’aquest període, sostenir 500.000 llocs de treball a tot el món a través de la seva cadena de valor o arribar a tenir un 30% de dones en posicions de lideratge dins de la companyia.

Aquest fort compromís amb els principis ESG també tindrà el seu reflex en el finançament del grup, que ja és un referent mundial en finançament sostenible: el 2025, el 100% de les seves línies de crèdit estaran lligades a criteris

de sostenibilitat.

Aquests compromisos revertiran en tots els seus grups d’interès, incloent-hi accionistes, clients i la societat en general. De fet, Iberdrola ja fa vint anys que demostra que aquest model ESG és beneficiós a tots els nivells: ha

passat de ser una utility local a convertir-se en un líder energètic global, que ha quadruplicat la seva capacitat renovable, quintuplicat l’EBITDA, quadruplicat el seu benefici net i sextuplicat la seva capitalització borsària, al

mateix temps que ha reduït les seves emissions de CO2 en un 75%, ha tancat les seves plantes de carbó i triplicat la retribució als seus accionistes. Tot això acompanyat d’un profund procés de diversificació geogràfica i enfortiment del balanç.