L'hostaleria segueix notant els estralls de la COVID-19 i de les restriccions administratives per frenar els contagis: en els dos primers mesos de l'any els seus ingressos s'han reduït una mitjana del 61,6% i la seva plantilla ha baixat un 17,5% tot i l'efecte dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

La pitjor part d'aquesta evolució en el sector hostaler se l'emporten els serveis d'allotjament, que fins al febrer van facturar un 81,9% menys de mitjana. Els serveis de menjars i begudes, per la seva banda, acumulen una pèrdua mitjana d'ingressos del 54,6% en els dos primers mesos de l'exercici.

El mateix succeeix amb l'ocupació. Els serveis d'allotjament han retallat el seu personal un 23,6% fins al febrer, per sobre del descens experimentat pels serveis de menjar i beguda, les plantilles dels quals s'han reduït un 16,1% en els dos primers mesos de 2021.

Corregint les dades d'efectes estacionals i de calendari, la pèrdua d'ingressos de l'hostaleria en els dos primers mesos de l'any arriba al 61,2%, mentre que si es compara només el mes de febrer de 2021 amb el mateix mes del 2020 la xifra de negocis ofereix un descens del 62%.

Ni tan sols la dada mensual de febrer va donar un respir al sector hostaler. La seva facturació es va reduir un 3,7% respecte el mes de gener, sent a més l'únic sector dins del macrosector serveis que va retallar els seus ingressos en el segon mes de l'any. Tots els altres els van elevar, especialment la venda i reparació de vehicles de motor, que va facturar un 10,1% més.

La veritat és que les activitats més afectades per aquesta crisi continuen sent les relacionades amb l'hostaleria i el turisme. Així, les majors caigudes de la facturació en els dos primers mesos de l'any es produeixen en les activitats d'agències de viatge i operadors turístics (-86,2%), serveis d'allotjament (-81,9%), transport aeri (-70,2%), transport per taxi (-56,6%), serveis de menjar i begudes (-54,6%) i transport ferroviari (-46,1%).

En el cas del comerç, també impactat per la pandèmia, els descensos són molt més moderats. Fins al febrer la facturació d'aquest sector va baixar una mitjana del 10,5%, amb retrocessos del 10% en el comerç minorista i del 9,5% en el comerç majorista.

Paral·lelament, un terç dels treballadors protegits pels ERTOs (el 32,7%) pertany al sector de l'hostaleria (servei de menjar i begudes).