Els accidents de treball mortals van augmentar durant l'any passat a la província de Girona tot i el context de pandèmia i les mesures restrictives decretades pel Govern, segons les dades del Ministeri d'Interior.

Durant l'any 2020 van perdre la vida 11 persones, mentre que durant l'any 2019 van ser 10 les que van morir mentre estaven realitzant la seva jornada laboral. A més, una de les víctimes va morir mentre anava cap a la feina o durant un desplaçament dins de l'horari laboral. Totes les víctimes eren assalariades. Aquest augment també es va plasmar al conjunt de Catalunya.

Aquesta tendència a l'alça ha fet pujar la incidència de la mortalitat, i se situa per damunt de 3, per sobre de la mitjana catalana, que és de 2,41.

A més, Girona és la desena província de l'Estat que va patir més accidents durant la jornada laboral. L'any passat va xifrar-ne 8.662,i els territoris amb més incidents van ser Madrid (55.805) i Barcelona (49.073).

Si sumem els accidents produïts durant els desplaçaments, la xifra total s'eleva a 9.641 sinistres al conjunt de la demarcació. Aquesta dada suposa una caiguda d'un 21% respecte dels que va haver-hi el 2019, quan se'n van xifrar 12.222. Del total, la majoria van ser de caràcter lleu, concretament 9.555, comptant els que van produir-se durant un desplaçament de feina.

En canvi, els casos greus també van augmentar respecte de l'any 2019, passant de 74 a 75. El nombre de gironins que van tenir un sinistre greu mentre estaven fent un trajecte va passar d'11 a 15. Sobre això, Girona és l'únic territori on augmenta de forma tan important aquest tipus de sinistralitat. Segons va indicar el sindicat Comissions Obreres en un comunicat, aquesta xifra es deu a la manca de transport públic adaptat a la mobilitat laboral que hi ha a Girona.

El sector més perjudicat pels accidents laborals és el de la indústria manufacturera. Segons les dades del Ministeri, 2.865 treballadors d'aquest sec tor van patir un accident durant l'any passat. Suposa més d'un 33% del total. Els treballadors de la construcció són el segon ram més afectat amb 1.461 sinistres, i en tercer lloc s'engloben els del comerç i els mecànics, que sumen 1.104 accidents. Per darrere hi ha els treballadors de l'hostaleria (612) i del sector sanitari i de serveis socials (578).

L'impacte de la pandèmia

Pel que fa a la covid-19 com a accident de treball, cal parlar del fet que el 90 % dels accidents a Catalunya no han estat comunicats a l'autoritat laboral. Fonts sanitàries i laborals van anunciar, durant el 2020, el contagi de 14.000 ?treballadors i treballadores, i només s'han reconegut 128 1.530 accidents de treball a Girona (1.530 a Catalunya)?, i la gran majoria van tenir lloc en l'àmbit sanitari.

Al llarg d'aquest 2021 ja s'han registrat 4 víctimes mortals a Catalunya per accidents de feina. Pel que fa a ferits greus, n'hi ha 9 i de lleus 1.459. Segons va apuntar el sindicat, això vol dir que aquest any es manté la tendència de sinistralitat laboral que hi havia el 2020.