El Govern preveu el 2024 com la data en la qual es podria començar a implementar el sistema de pagament per ús en la xarxa de carreteres de l'Estat, com a resposta als dos principis en els quals es basarà a partir d'aquest moment la utilització de les carreteres: «Qui contamina paga» i «el que usa paga».

Fins a aquest moment, l'executiu preveu dur a terme una campanya de «conscienciació i sensibilització» sobre els transportistes i la població quant a la necessitat d'executar aquesta mesura, segons ho assegura en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència remès a la Comissió Europea.

Basant-se en l'experiència internacional, l'executiu creu que el temps mínim necessari per desenvolupar els instruments normatius i crear l'estructura precisa per implantar un sistema de pagament per ús a escala nacional és d'entre dos i tres anys.

No obstant això, el Govern insisteix que buscarà l'acord social i polític per implementar aquesta mesura, consultant amb els transportistes professionals, així com amb les comunitats autònomes i altres administracions per determinar la voluntat de tots d'incorporar peatges en les carreteres sota la seva titularitat.

Respecte als camions i resta de vehicles pesants autoritzats per al transport de mercaderies per carretera, el text aclareix que s'impulsaran des de l'Administració les condicions normatives necessàries perquè el cost del peatge sigui assumit pels carregadors, incentivant així la cerca de la sostenibilitat i eficiència del transport.

Un gran dèficit

No obstant això, la principal raó és l'inflat dèficit que arrossega la conservació de les carreteres. «Amb una xarxa estatal que supera els 26.466 quilòmetres d'extensió, dels quals uns 12.000 són de carreteres d'alta capacitat, la qual cosa fa que tinguem la més extensa d'Europa, els costos de conservació són creixents i no és possible que siguin assumits de manera directa pels recursos pressupostaris», assenyala el text.