El dia 1 de juny es posarà en marxa una nova factura de la llum a Espanya que farà que el rebut depengui en major mesura de l'hora del dia en la qual els usuaris realitzen el consum. És a dir, serà molt més barat posar una rentadora un cap de setmana que fer-ho un dilluns a les 11 del matí. L'objectiu no és reduir el preu de l'electricitat que paguen els consumidors, sinó evitar tensar la xarxa traslladant el consum de les hores amb més demanda a les hores amb menys. I, per això, s'ha dissenyat un nou mecanisme per oferir un senyal de preus a l'usuari amb la finalitat que aquest sigui més eficient.

Aquesta reforma es produeix després d'un canvi en la metodologia de càlcul dels peatges (cost de la xarxa de transport i distribució) i càrrecs (cost de les primes a les renovables, extrapeninsulars i dèficit acumulat del sistema elèctric) que els consumidors paguen en el rebut de la llum al costat del preu de l'electricitat, els impostos i el lloguer del comptador. I afecta tots els subministraments, encara que els qui ho podran aprofitar directament en el seu rebut seran els 10,7 milions de llars del mercat regulat que depèn de l'hora en què consumeixin tindran un preu diferent.

Els 16 milions de llars restants que són al mercat lliure, en el qual els consumidors tenen un preu acordat amb la seva comercialitzadora, la companyia pot ser que no els traslladi aquest canvi, segons fonts de Govern. «El que els aconsellem és que mirin la seva factura, termes i condicions, mirin quin termini fix o variable li repercuteix la comercialitzadora en el seu mercat i comparin quant pagaria en PVPC (Preu Voluntari per al Petit Consumidor)», indiquen des del Govern.

D'una banda, l'usuari podrà tenir dues potències diferents, una per al període de més demanda i una altra per a les hores vall. La potència determina el nombre d'aparells elèctrics que poden utilitzar-se al mateix temps en un punt de subministrament i es mesura en quilowatts. Tenir dos serveis, per exemple, per a aquells consumidors que tenen un cotxe elèctric i volen carregar-lo al seu domicili, ja que podran beneficiar-se de contractar una potència superior a la nit i el cap de setmana i mantenir la seva potència habitual la resta del dia, evitant pagar el sobrecost d'aquesta potència extra. Si el consumidor no sol·licita aquest canvi se li mantindrà la mateixa potència que té actualment en tots dos períodes.

Consum regulat

De l'altra, tots els consumidors regulats, sense excepció, tindran discriminació de preus (punta, pla i vall) en tres períodes. El període punta, en què el cost dels peatges i els càrrecs serà més alt, estarà comprès entre les deu del matí i les dues de la tarda i les sis de la tarda i les deu de la nit; el tram pla, amb un cost intermedi, se situarà entre les vuit i les deu del matí, les dues i les sis de la tarda i entre les deu i les dotze de la nit; i la tarifa vall, la més barata de les tres, s'ubicarà entre mitjanit i les vuit del matí i s'aplicarà durant tot els caps de setmana i festius.

«Consumir en hora punta serà 2,5 vegades més car que en pla i en pla 1,7 vegades més car que a la vall», explica Mario Berná, soci de la consultora especialitzada en energia Ingebau. «Hi ha molta diferència entre les hores cares i les hores barates», afegeix. Segons el Govern, el preu de la factura no variarà per als consumidors a partir de l'1 de juny, ni per a bé ni per a mal, i només beneficiarà a la llarga els que siguin capaços de traslladar el seu consum energètic a les hores vall.

No obstant això, segons els càlculs d'Ingebau, el canvi es podria traduir en el fet que un consumidor mitjà veurà reduït el seu rebut en 1,3 euros al mes de mitjana, però els que actualment tenen discriminació horària (1,2 milions de llars), és a dir, ja realitzen una gestió eficient del seu consum, tindran una factura 5 euros de mitjana més cara al mes.

Nou disseny de la factura

El disseny de la factura dels consumidors del mercat regulat introduirà també a partir de juny algunes diferències. Es limitarà a només dues pàgines i inclourà alguna novetat com la compensació per abocar energia a la xarxa per als que tinguin autoconsum a casa seva. A més, incorpora un codi QR que redirigirà els usuaris al comparador de tarifes de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).