La pandèmia ha deixat sense negoci 4.500 autònoms, segons l’informe «Els autònoms a Catalunya 2009–2020» presentat per Autònoms PIMEC. La patronal va advertir d’una «precarització molt important» del col·lectiu durant la pandèmia per l’alt nivell d’endeutament.

De fet, de les 140.000 persones que van demanar ajudes al febrer, un 50% van assegurar haver ingressat menys de 5.000 euros nets el 2020. D’aquests, un 13% havien tingut ingressos negatius. «La resiliència és important, però ens podem trobar que la precarització encara ho sigui més», va alertar la presidenta d’Autònoms PIMEC, Elisabet Bach.

Davant aquesta situació, la patronal va demanar «suport» a les administracions en forma d’ajudes directes i condonació de deutes. La presidenta d’Autònoms PIMEC va alertar de l’elevat nivell d’endeutament del col·lectiu després d’un any pràcticament sense ingressos. Bach va assegurar que aquesta situació «compromet noves inversions» i limita la capacitat d’estalvi. «Estem en alerta de veure què passarà amb la competitivitat», ha reconegut.

La pandèmia ha provocat un efecte «molt més gran i desproporcionat» en les persones autònomes que en els treballadors assalariats. Tot i això, Autònoms PIMEC no preveu una gran disminució en el nombre d’autònoms en els pròxims anys.

Ajudes després de la pandèmia

«Per poc que les administracions donin un cert suport per aguantar l’envestida de la crisi, els autònoms se’n sortiran», va assegurar el director de l’Observatori de PIMEC, Modest Guinjoan.

La presidenta d’Autònoms PIMEC també va reclamar «suport» a les administracions després de més d’un any de fortes restriccions. En concret, Bach va reclamar ajudes directes en cas que el ritme de represa de l’activitat no sigui «adequat».

Així mateix, va assegurar que hi haurà sectors d’activitat molt afectats i s’haurà de valorar «qui acaba assumint l’endeutament». El director de l’Observatori PIMEC va conicidir que les mesures de condonació de deutes podrien ser «especialment indicades».

Entre 2009 i 2020, el nombre d’autònoms a Catalunya va ser de 540.000 persones, de mitjana, un 17,7% del total de cotitzacions a la Seguretat Social. La majoria es concentra en el sector serveis, on el seu pes supera el 20%.

L’evolució del nombre d’assalariats discorre pràcticament paral·lela a l’evolució del PIB, mentre que en el cas dels autònoms, la corba és més estable. De fet, la desviació estàndard és de 12.000 persones, un 2,2% en relació amb la mitjana. En el cas dels treballadors per compte d’altri, la diferència és de 167.000 persones, un 6,7%.

En general, «en situació de crisi, els autònoms cauen menys que els assalariats, mentre que en fase de recuperació també creixen menys».

Sector dels serveis

El sector dels serveis acull més de tres quartes parts dels autònoms. El sector amb més pes és el primari, amb tres quartes parts dels ocupats, seguits de la construcció, amb una mica més d’un terç, i la indústria, amb un 10%.

La presència del col·lectiu en activitats industrials és molt més baixa que en els serveis. En aquest sector, les dues activitats amb més pes són el cautxú, la fusta i altres (amb un 15% dels ocupats) i el tèxtil, cuir i confecció (amb un 14%.

En el cas dels serveis, tres activitats superen el 20%. En concret, el pes dels autònoms és del 23,5% en el cas dels transports i comunicacions, del 22,6% en el comerç i reparacions i del 20,7% en el cas de l’hoteleria i la restauració.

En comparació amb 2009, els autònoms han disminuït en la majoria d’activitats industrials, mentre que en el sector dels serveis han crescut de manera sostinguda, especialment en els serveis a les empreses i a les persones. En el cas del comerç i reparacions, el nombre d’autònoms ha caigut un 12% respecte a 2009.

En paral·lel, la unió d’autònoms Uatae va instar el Govern espanyol a allargar el termini de les prestacions extraordinàries el mateix període que s’ampliïn els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), que l’executiu que lidera Pedro Sánchez ha proposat allargar fins al 30 de setembre a la mesa de diàleg social.