La compravenda d’habitatges va créixer un 23% a Girona durant l’abril, una xifra inferior a la del conjunt de Catalunya, que va ser del 34%. Segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la xifra absoluta de transaccions a la província va ser de 1.014.

Al conjunt de Catalunya es van assolir les 8.105 operacions. Es tracta de la xifra més alta des del gener del 2008 (8.159) i no superava les 8.000 des del gener del 2019 (8.012). Pel que fa al seu règim, 7.452 d’aquests eren habitatges lliures i 653 de protecció oficial i segons el seu estat, 1.456 eren nous i 6.649 de segona mà. En comparació a febrer, es va produir un augment del 25,4%. Al conjunt d’Espanya, van tenir lloc 47.332 compravendes d’habitatge, un 32,4% més que al març del 2020 – a mig mes ja es va declarar el primer estat d’alarma- i un 9,6% més que al febrer.

El 91,3% dels habitatges transmesos per compravenda al març van ser lliures i el 8,7% protegits. En termes anuals, la xifra d’habitatges lliures transmesos per compravenda va pujar un 32,9% i els protegits un 26%. Pel que fa al seu estat, el 21,4% eren nous i el 78,6% de segona mà.

Concentrades a Barcelona

Per demarcacions, la gran majoria de les operacions es van produir a Barcelona, amb 4.118 operacions de compravenda, un 34,4% més interanual, xifra que suposa un creixement pràcticament calcat al de la mitjana catalana. El major increment, però, es va produir les comarques de Tarragona, amb 1.097 operacions de compravenda al març, un 43,5% més que el mateix mes del 2020.

A les comarques de Lleida, es van signar 459 operacions de compravenda d’habitatges, un 37,8% més que al març del 2020.

Per comunitats autònomes, els majors increments es van produir a la Comunitat de Madrid, amb un 59,2% interanual més, seguits de Cantàbria, amb un 56,9% més i La Rioja, un 55,6% més. Per contra, les Illes Balears va ser l’única on es va registrar una variació negativa, del -3%, mentre que les Illes Canàries (+2,7%) i la Regió de Múrcia (+14) són les que van experimentar els augments més discrets.