L’economia espanyola es recuperarà a partir del segon semestre del 2021 però perquè la recuperació sigui «duradora i inclusiva» serà necessari millorar la qualitat de l’ocupació, millorar la formació dels aturats, progressar en les competències digitals i afronta els desafiaments fiscals amb una reforma de les pensions que garanteixi la seva sostenibilitat.

Aquestes són algunes de les conclusions que figuren en l’informe «Estudi Econòmic d’Espanya, 2021» que ahir va publicar l’organització de països desenvolupats OCDE i que ha estat presentat pel seu secretari general, Ángel Gurría, i per la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño. L’informe reconeix que l’economia espanyola ha estat especialment castigada per la pandèmia a causa de la seva dependència del turisme, l’elevada prevalença de petites i mitjanes empreses i l’ús generalitzat de contractes temporals.

Pensions i reforma laboral

Entre les seves recomanacions per a abordar els reptes futurs, l’OCDE aconsella a Espanya abordar «mesures adequades i socialment acceptades» encaminades a garantir la sostenibilitat del sistema de pensions que, entre altres qüestions, segons l’organisme, haurien d’allargar l’edat legal de jubilació (més enllà dels 67 anys que s’aconseguiran el 2027) a mesura que augmenti l’esperança de vida. També s’aconsella desincentivar la jubilació anticipada per la via d’ampliar el període de cotització necessari per cobrar la pensió íntegra (35 anys en l’actualitat).

Cap d’aquestes dues qüestions figura -almenys de manera explícita- en els plans avançats pel ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, per a l’actual reforma en marxa del sistema de pensions. Tampoc figura en els plans de la ministra de Treball, Yolanda Díaz, una altra de les recomanacions de l’OCDE en matèria laboral que aconsella mantenir la prevalença dels convenis col·lectius d’empresa sobre els sectorials o territorials per a «mantenir un mercat flexible que permeti a les empreses adaptar-se ràpidament a les canviants condicions econòmiques».

Amb relació als ERTOs, l’informe de l’OCDE connecta amb el propòsit d’Escrivá de redirigir els incentius a favor del retorn gradual al treball, amb majors exempcions per als empleats readmesos que per als quals romanen en regulació d’ocupació. «Aquesta orientació dels ertes hauria de continuar», sosté l’informe.