La despesa dels espanyols en aliments i begudes fora de la llar va ascendir als 22.734,47 milions d’euros el 2020, la qual cosa suposa un enfonsament del 37,7% enfront dels 35.962,07 milions d’euros el 2019, amb un volum que es va situar en els 2.888,2 milions de quilos o litres. El Ministeri d’Agricultura va destacar la caiguda del consum de begudes, que sempre tenia una bona evolució, en aquest 2020. «Creiem que el tancament de les barres dels bars i restaurants és el que ha provocat aquest descens», va explicar. Respecte als llocs on es realitza el consum fora de la llar, l’informe detalla que es duu a terme directament en l’establiment en el 64,8% de les ocasions, mentre que ha crescut fins al 9,8% a la llar, seguit per al carrer (7,2%) i en el treball (7,2%). La despesa dels espanyols en alimentació es va situar en 2020 en 102.082,72 milions d’euros, la qual cosa suposa un descens del 3,2%, llastrat per l’impacte la COVID.