Neiker, en el marc de el projecte Nitralda, ha aconseguit reduir en un 19% l’ús de fertilitzants nitrogenats, utilitzant per primera vegada a Euskadi la tècnica de dosi variable de fertilitzant, que permet adaptar l’aplicació a les necessitats del cultiu. Aquesta és una tècnica d’agricultura de precisió que mitjançant l’ús de mapes de prescripció optimitza i redueix l’aportació de fertilitzants als cultius sense disminuir el seu rendiment.

L’equip ha desenvolupat un model capaç de predir el rendiment de les parcel·les pilot de blat des de dades sobre l’estat del cultiu obtingut del satèl·lit Sentinel-2 (European Space Agency) i en dades de la morfologia de les parcel·les allotjades en Geoeuskadi (www.geoeuskadi.eus).

Per a l’entrenament del model, a més, s’han utilitzat les dades provinents d’un monitor de rendiment, que informa sobre els quilos de gra recol·lectats a cada zona de la parcel·la. Un cop entrenat i validat el model, es va utilitzar en tres parcel·les pilot (un total de 19 hectàrees ubicades a Àlaba) i va generar tres mapes de rendiment estimats. Aquests mapes es van contrastar amb els agricultors i el tècnic assessor de Garlan, de manera que poguessin fer les seves aportacions i verificar que realment els mapes es corresponien amb la realitat. Amb tota aquesta informació, es va definir un mapa de prescripció per a cada parcel·la, generant zones en què s’aplicaran diferents dosis de fertilitzant.