Unió de Pagesos (UP) i Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) han presentat una denúncia contra la cadena de supermercats ecològics Veritas davant de l’Agència Catalana del Consum per suposada publicitat enganyosa. Les entitats van demanar a l’empresa, en una carta el 20 d’abril, que rectifiqués el contingut d’un anunci a una emissora per ser «fals», ja que, contràriament al missatge que publicitava, cal tenir en compte que la ramaderia no ecològica també compleix amb els criteris legals de benestar animal, que la pastura extensiva no és exclusiva de la ramaderia ecològica i que l’administració d’hormones està prohibida a tots els països de la Unió Europea (UE).

Les entitats han denunciat que l’anunci de Veritas incloïa un missatge genèric relatiu a nutrients i a propietats saludables dels productes ecològics sense anar acompanyat de la informació específica que exigeix la normativa. El contingut d’aquesta campanya contenia elements de publicitat comparativa que generaven confusió a l’interlocutor en la presentació del producte, segons les organitzacions, fet que permet qualificar-la com una pràctica enganyosa de comunicació comercial.

Les entitats denunciants recorden que, com ha considerat l’informe emès pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), a petició de les mateixes entitats, el grup de treball integrat pel Departament de Salut i el CAC ha indicat que la reglamentació en matèria de benestar animal és d’aplicació a tot tipus de sistemes de producció sense distinció entre producció ecològica o convencional, i que la pastura extensiva dels animals no és exclusiva de la producció ecològica, ja que també es fa en la ramaderia extensiva convencional. L’informe del CAC afirma que la utilització d’hormones a la UE està prohibida per la Directiva 96/22/del Consell, de 29 d’abril de 1996, per la qual cosa es prohibeix utilitzar determinades substàncies d’efecte hormonal i tirostàtic i substàncies agonistes.