Les empreses familiars han estat capaces de mantenir el 93% dels llocs de treball durant la pandèmia, segons dades extretes de l’«Informe d’Empresa Familiar 2021», elaborat per KPMG al costat de l’Institut i les Associacions Territorials d’Empresa Familiar. El 62% de les empreses familiars (que representen el 89% del total d’empreses a Espanya) va veure disminuir els seus ingressos respecte als nivells que registraven abans de l’esclat de la pandèmia, el 25% va mantenir vendes i un 12% fins i tot les va incrementar. Entre les mesures posades en marxa per garantir el benestar dels seus empleats, el 77% de les empreses familiars enquestades destaca el desenvolupament de mecanismes per ajudar els seus equips a gestionar l’estrès generat per la pandèmia, mentre que el 52% va implementar de manera general solucions de teletreball. Tres de cada quatre han recorregut a alguna mena d’ajuda pública, si bé un 80% es mostra insatisfeta amb la resposta del Govern. L’«Informe d’Empresa Familiar 2021» es basa en una enquesta realitzada entre els mesos de juny i octubre de 2020 a 469 empresaris familiars espanyols i en una sèrie d’entrevistes personals realitzades a 17 empresaris entre maig i juny de 2021.