L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) va publicar ahir el llistat de grans deutors catalans del 2020, aquelles persones o companyies que acumulen més d’un milió d’euros en deutes tributaris amb la Generalitat.

Un dels figurants d’aquesta llista és Rec Madral, companyia d’aigües que presta servei a diversos municipis de la comarca de la Selva. Concretament, al llistat hi apareixen dos noms: un que correspon a «Rec Madral Companyia d’Aigües SA» amb un deute de 2.689.368 euros, i un altre a nom de la societat «Riera de Cabanyes Companyia Aigües SA», pertanyent al mateix grup, amb un deute de 2.918.623 euros.

Segons l’ATC, aquests imports corresponen al conjunt de «deutes i sancions pendents de pagament en data 31 de desembre de 2020» d’acord amb un seguit de requisits, com ara que superin l’import d’un milió d’euros, que els deutes i les sancions no hagin estat pagats transcorregut el termini d’ingrés en període voluntari i que no es trobin suspesos o ajornats. Les dues empreses formen part d’un grup empresarial gironí que darrerament ha tingut conflictes als jutjats pel servei de subministrament d’aigua a localitats com Vidreres.

«Dos milions a favor nostre»

Fonts de l’empresa van assegurar que aquesta és una qüestió «que ve des del 2009 fins avui, que està en litigi al TSJC i al Tribunal de Comptes de Madrid». En aquesta línia, van afegir que els organismes públics (l’ACA i la Comissió de Preus de Catalunya) i algun Ajuntament «ens deuen uns 8 milions, per tant hi ha una diferència de dos milions a favor nostre». Per aquest motiu, van assegurar que estan «molt tranquils», ja que «la justícia i el Tribunal de Comptes ho resoldran a principis del 2022».

La llista de deutors de l’ATC l’encapçalen la família Ballbé Anglada, concretament Maria Carmen Ballé Anglada i Maria de la Mar Ballbé Anglada. Ambdues tenen deutes pendents per valor de 7,12 milions d’euros, a tenor d’una mica més de 3,5 milions d’euros cadascuna. La família Ballbé Anglada tenen negocis del sector immobiliari, vinculats amb el lloguer d’habitatges i amb presència a la ciutat de Terrassa.

En l’exercici del 2020, l’Agència Tributària tenia identificades 17 persones que devien més d’un milió d’euros i que entre totes sumaven 36 milions en deutes. Els deutes es corresponen a tributs propis, com les taxes del joc; i cedits, com el de patrimoni o successions i donacions, entre altres. La xifra de morosos tributaris ha augmentat significativament d’un any a un altre, perquè en el 2019 hi havia nou deutors, amb imports a pagar que entre tots sumaven 14,8 milions d’euros; menys de la meitat que els registrats el 2020.

Les Ballbé Anglada han succeït a Moramar, dedicada a l’explotació de sales de bingo, com a principals moroses catalanes. I això que Moramar ha augmentat en l’últim exercici el seu passiu amb la Generalitat, passant de 3,27 milions a 3,37 milions d’euros en deutes.

Després de les dues integrants de la família Ballbé Anglada i Moramar, la quarta amb més tributs pendents al fisc català és Ana Maria Borrell Marín, que té pendents 3,08 milions d’euros. Aquesta dona té o ha tingut inversions en empreses dedicades a la ferreteria i mobiliari d’oficina.