El ministre d’Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, va dir que els «eventuals problemes» de finançament de pensions derivats de l’augment d’altes de la generació del «baby boom» es podrien resoldre de dues maneres: o bé amb un impost «pagat per tots» o amb «mecanismes selectius aplicats» a aquesta generació, en una compareixença a la Comissió del Pacte de Toledo al Congrés.