La Sala Civil del Tribunal Suprem ha declarat nul·les per abusives, com demanava l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), dues de les clàusules de les condicions generals del contracte aeri de passatgers de Ryanair: la que establia la possibilitat de l’enviament en vol diferent al passatger de l’equipatge i la relativa a la seva submissió al dret irlandès per interpretar el contracte.

El Suprem declara nul·la la clàusula per la qual la companyia podia decidir, «per motius de seguretat o operativitat», transportar l’equipatge en un vol diferent al del passatger. La sentència admet que pot haver-hi casos que justifiquin una excepció a la regla que el passatger i el seu equipatge viatgin junts, però no mitjançant una clàusula tan genèrica que deixa «a la voluntat del transportista desplaçar o no l’equipatge facturat en el mateix vol sota la invocació d’unes inconcretes i absolutament inespecífiques circumstàncies de seguretat o operativitat».

També declara nul l’incís que establia que «excepte per disposició en contra del conveni o la legislació aplicable, el contracte de transport, els termes i condicions de transport i els nostres reglaments es regiran i interpretaran de conformitat amb la legislació d’Irlanda».

Obstaculitzar el consumidor

El Suprem considera que aquesta clàusula és abusiva perquè la submissió a la llei irlandesa «causa un desequilibri important entre els drets i obligacions de les parts i obstaculitza l’exercici d’accions judicials o de recursos per part del consumidor», ja que «té com a resultat que el consumidor espanyol hagi d’informar-se de la llei irlandesa, si vol conèixer els seus drets i obligacions contractuals i provar el contingut d’aquesta llei en qualsevol reclamació judicial».

Explica que «per enjudiciar el caràcter abusiu de la clàusula d’elecció de llei no cal recórrer» al dret irlandès o a l’espanyol, la seva «abusivitat deriva del Reglament Romà, que determina que la llei aplicable a un contracte en defecte d’elecció serà la llei espanyola si el consumidor té la residència habitual a Espanya i és el lloc d’origen o destí de viatge».

La clàusula anul·lada és, a més, incompleta i pot induir a error al consumidor, en donar-li a entendre que només s’aplica la llei irlandesa, quan també li emparen les disposicions imperatives de Dret de transport aeri de passatgers.