Blanes i Sant Feliu de Guíxols són els municipis de la Costa Brava on més va caure el preu de l’habitatge l’últim any, segons l’informe «Habitatge a la Costa» fet públic ahir per la consultora immobiliària Tinsa. En el conjunt de la demarcació el preu dels pisos va caure un 9,1% entre el primer trimestre de 2020 i el de 2021. La compravenda i l'obra nova també van notar els efectes de la situació del sector, amb descensos d’un 16,1% i un 21,5%, respectivament.

Segons Tinsa, a la costa d'entre Sant Feliu de Guíxols i Portbou, el 2020 es va viure un increment de les vendes d'habitatge de vacances com a resultat d'una demanda procedent de Barcelona en especial atenció, un client que «buscava zones de menor densitat residencial».

Amb relació als preus, l’informe detalla que l'afectació va ser arreu, fins a la recuperació que es va viure a partir del segon semestre de l'any, quan va augmentar lleugerament la demanda i conseqüentment ho van fer els preus. Les caigudes moderades dels preus van tenir algunes excepcions, com en el nucli urbà de Palafrugell, on el valor dels habitatges unifamiliars amb pati o jardí es va incrementar lleugerament. En aquesta zona de la costa empordanesa, el preu de compra de l'habitatge de segona mà va registrar un lleuger ascens, mentre que l’habitatge en lloguer ha rebaixat els preus en els últims dotze mesos, al voltant d'un 10%.

Segons Tinsa, la localitat on els habitatges vacacionals plurifamiliars tenen un cost més alt registrava valors de 10.000 € per metre quadrat. Aquest producte, puntualitzen, es va localitzar a primera línia de mar a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Pel que fa a l'habitatge vacacional unifamiliar més car, aquest es va registrar amb valors d'entre 10.000 i 12.000 € per metre quadrat.

L'estudi de l’empresa de dades immobiliàries subratlla que l'oferta d'habitatges de la costa entre Sant Feliu de Guíxols i Portbou són majoritàriament de segona mà i alerta que l'oferta d'habitatge és minsa. Així mateix, explica que la compravenda s'ha reduït, tot i que en els casos dels municipis de Palamós i Sant Feliu de Guíxols «ha aguantat». A Palamós, asseguren, és on hi ha hagut més obra nova, tot i que no ha estat significativa per tal d'apreciar una tendència en els preus.

Així mateix, pel que fa a l'activitat promotora, l'informe explica que hi ha promocions en marxa a terrenys adjudicats a entitats financeres. Pel que fa a nova legislació, en destaca l'aprovació del Pla Director Urbanístic que revisa el sòl «no sostenible» al litoral, «amb una clara vocació de sostenibilitat i del qual en destaca la desqualificació del sòl amb criteris de protecció al medi natural i preservació de la riquesa paisatgística».

Finalment, l'estudi mostra que la major part de compradors d'habitatges a la zona de la costa de l'Empordà provenen de Catalunya, especialment de Barcelona, seguit d'un comprador francès, anglès i rus, en aquest ordre.

Selva Marítima

Pel que fa a la Selva Marítima, Tinsa diu que durant l'any 2020, el mercat va mostrar una activitat inferior, mentre que va viure una lleugera recuperació a principis de 2021. En aquesta zona, l'estudi hi detecta una tendència a adquirir habitatges vacacionals per tal de convertir-los en primera residència. De la mateixa manera que passa a l'Empordà, l'estudi també destaca que no hi ha una oferta abundant d'habitatges a la zona de Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar.

Pel que fa al tipus de comprador, l'informe exposa que la demanda estrangera s'ha vist «pràcticament paralitzada davant un increment de la demanda nacional»

En aquesta zona, la localitat més cara pel que fa a habitatges vacacionals unifamiliars registrava valors d'entre 8.000 i 10.000€ per metre quadrat. Segons l'informe, es poden trobar aquests productes immobiliaris a la Cala Sant Francesc de Blanes, a La Montgoda i la Cala Canyelles de Lloret de Mar i, finalment, a la Mar Menuda i la Cala del Llorell de Tossa de Mar.

«Recuperació moderada»

A escala estatal, l’informe destaca que l’habitatge de vacances ha mantingut un cert nivell d’activitat i ha mostrat una major resistència que el mercat de primera residència a la costa durant el primer any transcorregut des de l’inici de la pandèmia, i, especialment, en els primers mesos de 2021.

A Girona, en comparació amb la resta de l’Estat, marca una bona evolució pel que fa a l’habitatge vacacional, tot i que puntualitza una major millora de la zona nord de la Costa Brava en contraposició amb la zona sud. Ambdues, però, les cataloga dins els territoris que estan en un procés de «recuperació moderada» del mercat d'habitatge vacacional i dins la categoria d'un lleuger increment de l'evolució dels preus d'aquest mateix tipus d'habitatge.