L'economia catalana es va accelerar en el segon trimestre fins a créixer el 4,1% pel que fa al període gener-març, quan va experimentar un descens del 0,1%, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). L'auge registrat en aquest període, que supera la mitjana nacional, que va ser del 2,8%, que es tradueix en un increment respecte a un any enrere, del 19,1%, quan encara regia el confinament general i una paràlisi generalitzada de l'activitat econòmica per la primera onada de la pandèmia del coronavirus, que va suposar una caiguda anual del 21,6%.

En el conjunt d’Espanya, l'augment interanual va ser del 19,8%, el que suposa que la mateixa referència a Catalunya se situa set dècimes per sota. En tot cas, aquesta evolució suposa per a l'economia catalana sortir de les taxes interanuals negatives en les quals va entrar al primer trimestre del 2020.

Després d'un primer trimestre negatiu, tots els sectors econòmics presenten en el segon taxes de creixement interanuals positives gràcies a la normalització de l'activitat econòmica i la finalització de l'estat d'alarma el passat 9 de maig. Aquesta evolució confirma que l'economia catalana està adquirint una velocitat de creuer elevada coincidint amb un canvi de cicle polític amb més estabilitat.

La indústria, un sector que igual que el turisme pesa més a Catalunya que la mitjana espanyola, lidera la recuperació econòmica catalana amb un increment interanual del 24,3%. L'estirada experimentada pel sector secundari ha permès que, segons alguns indicadors d'activitat a preus corrents, s'arribi a nivells semblants als de 2019, abans de la pandèmia. Destaquen l'alimentació, la química i la producció de vehicles de motor, amb creixements de vendes, coincidint, a més amb un gran dinamisme exportador.

L'evolució dels serveis registra una alça de la taxa interanual del 17,6%. En aquest sector destaquen les branques més beneficiades per la recuperació de la mobilitat turística, com el transport aeri, l'hostaleria i la restauració. Al seu torn s'han superat els nivells de 2019 en activitats com el comerç a l'engròs, l'emmagatzematge, correus, informàtica, publicitat i seguretat. També és important un major dinamisme dels serveis prestats per les administracions públiques. La construcció creix a 15,4% anual i l'agricultura, el 0,2%.

L'Idescat avisa que les dades d'avançament del segon trimestre estan calculades amb les dificultats pròpies de fer estimacions en un context com l'actual i recull dades que no inclouen l'últim mes del trimestre (juny), com també succeeix amb els de l'Institut Nacional d'Estadística. La propera actualització del segon trimestre es produirà el pròxim 10 de setembre.