Unió de Pagesos exigeix a la consellera i al ministre d’Agricultura reorientar la proposta estatal per a la Política Agrària Comuna (PAC) 2023-2027 per afavorir la pagesia professional. El sindicat reclama modificar la definició d’agricultor actiu (condició per ser beneficiari dels ajuts directes de la PAC) plantejada pel Ministeri. Aquesta, considera agricultor actiu qui obtingui almenys un 25% dels ingressos totals d’activitats agràries, però aquesta condició no afectaria aquells que rebin fins a 5.000 euros, franquícia que UP vol rebaixar a 1.250 euros. El sindicat també reclama més fons per a temes mediambientals. Unió de Pagesos participarà el 15 de setembre a Madrid en la concentració davant del Ministeri convocada per Unió d’Unions.

Unió de Pagesos reclama a les comunitats autònomes, i en concret a la consellera Teresa Jordà, i al ministre Luis Planas, que corregeixin la definició d’agricultor actiu de la proposta d’acord per a l’elaboració del Pla estratègic de la PAC de l’estat espanyol, presentada al juliol pel Ministeri. Per tal d’exigir la modificació de la proposta, que es debatrà al setembre en la pròxima conferència sectorial d’Agricultura, Unió d’Unions d’Agricultures i Ramaders ha convocat el 15 de setembre una concentració davant del Ministeri en la qual també participarà Unió de Pagesos.

A la vegada, el sindicat, reclama al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que defensi davant del Ministeri els acords sobre la nova PAC assolits en el marc de la Taula Agrària.

Unió de Pagesos considera «imprescindible i irrenunciable» un ús de la subsidiarietat a fons a l’Estat en favor del suport a una renda viable i la resiliència de la pagesia professional, que la futura normativa de la PAC preveurà després de l’acord entre el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea d’Agricultura en la reforma de la PAC per al període 2023-2027.

Proposta «erràtica»

El sindicat considera la proposta del ministre Planas «del tot erràtica en aquest aspecte». En aquest sentit, assenyala que, a la reducció d’un 1,46% del límit màxim d’ajuts directes (LMAD) del 2023 respecte els del 2020, cal sumar-hi la no devolució de la dotació de la reserva de crisi en cas de no usar-se (fins ara, entre el 2015 i el 2020 s’ha retornat cada any) i la dotació d’un 25% del LMAD a ecoesquemes (mesures a favor de la lluita contra el canvi climàtic, el medi ambient o el benestar animal), que comportaran a la majoria de la pagesia una reducció, d’entrada, del 31 % dels fons destinats a sostenir la seva renda.

La proposta del Ministeri d’Agricultura proposa una definició d’agricultor actiu (condició per ser beneficiari dels ajuts directes de la PAC) basada en el fet que s’obtinguin almenys un 25% dels ingressos totals d’activitats agràries. Tot i això, proposa establir una franquícia exempta del seu compliment de 5.000 euros, la màxima que preveurà la nova normativa de la PAC.

Segons dades de la Comissió Europea, l’any 2019 els perceptors d’ajuts directes de la PAC a l’Estat van ser 663.154, dels quals 457.435 van rebre 5.000 euros o menys en ajuts directes.

Per això, Unió de Pagesos reclama reduir aquesta franquícia fins a als 1.250 euros amb l’objectiu que els beneficiaris dels ajuts acabin sent realment els professionals agraris, segons va expressar el coordinador nacional del sindicat, Joan Caball.