L’empresa Girbau Consulting SLP, dedicada als serveis de consultoria i enginyeria, va inaugurar divendres passat una oficina tècnica ambiental a Girona.

La companyia, que va iniciar la seva activitat a Vic el novembre del 1987, treballa lligada al medi ambient en tres branques diferenciades. Primerament, en la confecció de plans i projectes, que té l’objectiu d’aconseguir les autoritzacions necessàries de l’administració per implementar noves activitats o legalitzar-ne d’existents, així com per obtenir subvencions o ajuts econòmics. En segon lloc, les valoracions amb finalitats diverses (divisions patrimonials, legítimes, reclamació de danys, vendes o indemnitzacions per expropiacions) i, finalment, els amidaments de tot allò que és mesurable, sigui mitjançant la confecció de plànols (per GPS, aixecament topogràfic o delimitació sobre cartografia ja existent), la determinació de l’impacte ambiental (simulacions fotogràfiques, models i sonometries) o el replanteig sobre el terreny d’allò que consta cartografiat (edificis, fites i tallades). A més, darrerament, la companyia s’ha especialitzat en la segregació de finques i els expedients de major cabuda a través de la creació dels arxius cartogràfics digitals GML.