Principi d’acord per renovar els ertos COVID fins al 28 de febrer del 2022. El Govern ha arribat a un preacord amb patronal i sindicats per a una nova pròrroga -la sisena- i aconsegueix mantenir intacte el front amb els agents socials, segons fonts sindicals. No sense esforç, ni tensions, tant externes com internes i fregant el xiulet final, perquè les actuals condicions expiraven aquesta mateixa setmana i el d’avui és l’últim Consell de Ministres ordinari on poder aprovar la pròrroga. El text està pendent de la ratificació definitiva de les cúpules de CEOE i Cepime, que han de sotmetre a votació l’última proposta a la seva executiva per acabar de rubricar l’entesa final. De moment des de la bancada empresarial afirmen que «no existeix un preacord» i que encara no donen per validada l’oferta governamental. Els sindicats, per la seva banda, ja han donat el «sí» definitiu.

Uns 250.000 treballadors -50.000 a Catalunya- i 84.000 empreses estaven pendents de l’acord d’ahir a la nit. Les reticències de sindicats i, sobretot, patronals d’assumir el nou esquema d’ajudes que els plantejava el Govern han estat el motiu de la incertesa fins a l’últim moment. La manca d’una posició comuna entre el Ministeri de Treball i el de Seguretat Social, que no van tancar fins a aquest cap de setmana un text conjunt, tampoc ha contribuït.

La renovació de les ajudes es produirà en dos temps. Durant tot l’octubre es mantindran les actuals condicions que estaven en vigor des de maig i a partir de novembre començaran a regir les noves. Les companyies que actualment estiguin en erto tenen tot un mes per davant per renovar el seu expedient i tornar a presentar-lo davant l’autoritat laboral competent. Si no ho fan, l’erto que fins ara mantenen decaurà. Aquest punt permet a Inspecció de Treball revisar les condicions i casuística de l’empresa i assegurar-se que la societat no està incorrent en una falsa causa major per justificar el seu expedient. El silenci administratiu serà positiu, és a dir, excepte pronunciament contrari, l’expedient serà renovat. Perseguir el frau en els actuals ertos i evitar que empreses s’aprofitin de recursos públics per quadrar els seus balanços ha estat un dels objectius de la nova renovació.

I el guió del nou esquema, que començarà a regir a partir de novembre, és el següent. Per a empreses de més de 10 treballadors es concedeix el 40% d’exoneració en el cas que no s’imparteixi formació i el 80% en el cas que s’imparteixi. I per a les empreses de fins a 10 treballadors, 50% sense formació i del 80% en el cas que s’imparteixin les accions formatives, segons fonts sindicals. Aquestes formacions les han de coordinar les empreses amb el SEPE i hauran de ser de 30 hores per a empreses d’entre 10 i 49 treballadors, de 40 hores en empreses de més de 50 treballadors i les microempreses de menys de 10 treballadors quedaran exemptes. El nou esquema per vincular ajudes i formació ha estat un dels obstacles de la negociació, que finalment s’ha superat, a falta de la rubrica definitiva de la patronal.

Pel que fa al paquet de condicions per mantenir l’ocupació i protegir els treballadors, el Govern planteja allargar el veto als acomiadaments per a les empreses que estiguin en erto.

Escrivá manté les ajudes per als autònoms amb baixos ingressos

El Govern va tancar ahir un acord amb les organitzacions de treballadors autònoms per prorrogar les seves ajudes COVID fins al 28 de febrer del 2022. El ministre de Seguretat Social, José Luís Escrivà, ha pactat amb les entitats més representatives del col·lectiu renovar les prestacions per a autònoms de baixos ingressos, que actualment cobren unes 141.000 persones. ATA, UPTA i UATAE, les tres organitzacions participants, van divulgar l’acord a través de les seves xarxes socials. Fins ara, un total de 226.000 treballadors per compte propi percebien algun tipus d’ajuda COVID, gairebé tants com treballadors assalariats en erto (253.000). I que representen el 7% dels 3,3 milions de treballadors per compte propi donats d’alta a la Seguretat Social.