Els preus s'han apujat vuit dècimes a les comarques gironines durant el setembre i, de retruc, això ha catapultat la taxa interanual de l'Índex de Preus al Consum (IPC) fins al 4,4%. Feia gairebé nou anys que aquest índex no superava la barrera del 4% (no passava des de l'octubre del 2012). A la demarcació, l'alça que han experimentat els preus al setembre es deu, novament, als increments continuats que registren la llum, el gas i els carburants (aquest últim mes s'han apujat un 5,9%), als quals s'hi afegeixen també la roba i el calçat (+4,6%). De l'estadística que periòdicament publica l'INE en destaca també que, durant el darrer any, a comarques gironines l'electricitat, el gas i els carburants han arribat a encarir-se fins a un 32%.