Les exportacions gironines han crescut un 9,1% a d'agost impulsades per l'augment de la indústria química i la farmacèutica. De fet, al llarg del 2021 aquest sector ha arribat a créixer fins a un 31,2% en vendes a l'exterior i ja ha exportat productes per valor de més de 800 milions d'euros (MEUR). La bona marxa de les químiques, però, no es trasllada als altres dos sectors que també són motor de l'economia gironina. Durant l'agost, de fet, l'agroalimentari ha entrat en atonia i les càrnies han baixat vendes Sobretot, pel fre en la compra de carn de porc des de la Xina. A més, la maquinària també baixa en exportacions. Sigui com sigui, en l'acumulat de l'any les exportacions gironines han crescut un 15% i superen els 4.322 MEUR.

Girona continua creixent en exportacions. Segons les dades que periòdicament publica el Ministeri, durant l'agost les empreses de la demarcació van exportar productes per valor de 450,2 MEUR. Traslladat en percentatges, això suposa un increment del 9,1% en comparació amb el mateix mes del 2020.

Si bé l'agost es tanca amb una remuntada (al juliol, l'increment va situar-se tan sols en un 1,2%) també és cert que el creixement de vendes a l'exterior s'allunya d'aquells que s'havien registrat durant la primavera. Perquè als mesos d'abril, maig i juny aquest percentatge va situar-se, respectivament, en el 43%, el 28% i el 15%.

Si es passa la lupa per sectors, hi ha una divergència clara. A l'agost, l'increment d'exportacions s'explica clarament per la bona marxa de les químiques (dins el qual s'hi troben les indústries farmacèutiques). Al llarg del mes, aquest sector ha exportat per valor de 75 MEUR. És gairebé un 29% més en comparació amb l'agost del 2020.

I de retruc, la bona marxa que viu el sector també es trasllada en l'acumulat de l'any. Perquè entre gener i agost, les químiques gironines han exportat fins a un 31,2% més (i el valor global de les seves vendes a l'exterior s'ha situat en 802,5 MEUR).

L'agroalimentari entra en atonia

Per contra, durant l'agost, l'agroalimentari gironí ha entrat en atonia. Continua essent el principal sector pel què fa a volum, perquè concentra més de la meitat de les exportacions (en concret, 223,6 MEUR). Ara bé, d'un any per l'altre, tan sols creix un 1,3%.

I si dins aquest sector es posa el focus en el clúster carni, les seves empreses continuen patint el fre en les compres de carn de porc des de la Xina. No baixen tant en vendes com al juliol (quan el descens va ser del 12%) però encara tanquen l'agost en negatiu. Dels 142,52 MEUR que el clúster va facturar a l'exterior durant l'agost del 2020, ara es passa a 141,14 MEUR.

A més de l'agroalimentari, l'agost tampoc ha estat un bon mes per als fabricants de maquinària gironins. Les empreses del sector també pateixen una baixada en exportacions (passant dels 38 MEUR de l'any passat als 32,3).

La Xina, segon destí

Caldrà veure si el clúster carni recuperarà embranzida en propers mesos. L'estadística, però, sí que permet veure que durant l'agost la Xina ha comprat més carn de porc. Perquè si al juliol el gegant asiàtic va arribar a caure fins al quart destí dels productes gironins, a l'agost ha recuperat el segon lloc que ja tenia des de feia mesos. Això sí, la xifra d'exportacions cap al gegant asiàtic (38,72 MEUR) és significativament més baixa que la que s'havia registrat anteriorment (ja que se superaven els 80 MEUR).

França, per proximitat, continua essent el principal mercat exterior de la demarcació. A l'agost, les empreses gironines hi van fer vendes per valor de 109,94 MEUR. El segueixen la Xina (38,72 MEUR), Alemanya (36 MEUR) i Itàlia (25,76 MEUR).

Sigui com sigui, però, de moment l'acumulat del 2021 continua marcant una clara tendència a l'alça. Entre gener i agost, les exportacions de les empreses gironines ja superen els 4.322 MEUR. Una xifra que, traslladada en percentatges, suposa un augment del 15%.