La Cambra de Comerç de Barcelona considera que l’actual crisi derivada de l’augment descontrolat dels preus de l’electricitat s’ha de resoldre mitjançant el redisseny del sistema de formació de preus, reduir les barreres d’accés als contractes de llarga durada, mesures fiscals selectives i transformar càrrecs fixos de la factura en variables. La institució fa unes quantes setmanes que està elaborant un informe per aportar propostes efectives per a una situació que està posant contra les cordes tant particulars com empreses.

Per la Cambra, és necessari «mesures que solucionin l’arrel del problema i no només serveixin per contenir l’actual escalada de preus a curt termini». El preu de l’electricitat va superar el 7 d’octubre la barrera dels 300 euros el megawatt hora entre les 20 hores i les 21 hores. La mitjana setmanal va arribar als 288 euros. Les causes són principalment conjunturals, com a conseqüència de l’augment del preu internacional del gas, sumat a altres causes més estructurals, com pot ser l’increment dels drets d’emissions de CO2 o les polítiques de la Unió Europea amb objectius mediambientals més estrictes.

La Cambra advoca per redissenyar el sistema de formació de preus del mercat elèctric regulat amb l’objectiu de reduir l’elevada transmissió a curt termini dels preus majoristes al consumidor i les empreses. «Això permetrà reduir episodis d’elevada volatilitat i reduir la incertesa dels agents econòmics», opinen els experts de la Cambra. També seria convenient segons aquesta institució disminuir les barreres d’accés a contractes amb un horitzó de preus de mitjà i llarg termini per part dels petits consumidors i les empreses amb un elevat volum de demanda. Les mesures fiscals haurien de ser la tercera pota dels canvis, amb l’objectiu de mitigar l’impacte d’augments sobtats del preu de l’electricitat.