Una dècada més tard del tancament de l'emblemàtic Hotel Fornells Park, referent en la vida política, empresarial i social de la província gironina durant més de 50 anys, els propietaris actuals de la finca esperen l’aprovació d’un nou POUM per ampliar els usos de l’establiment i poder-li donar una nova funcionalitat a través de la seva venda. La bona ubicació dels terrenys havia fet d'aquest hotel el centre de reunions, congressos i sopars polítics i empresarials de l'esfera gironina i rodalia, i fins i tot equips esportius professionals s'hi instal·laven per fer-hi les concentracions prèvies a les competicions.

De fet, encara moltes persones recorden haver gaudit al Fornells Park de bateigs, comunions o casaments. Un clar exemplar de l'elit hotelera gironina que el 1998 va passar a ser controlat pel grup Husa, amb un contracte de set anys que posteriorment es va allargar. Abans, havia estat en mans de la família d'empresaris Agustí, que el 1960 van adquirir les instal·lacions com una casa particular. Ja en mans d'Husa, la quota de clients va anar a la baixa, i tot i els intents frustrats del grup per potenciar de nou l'espai a través de diverses obres, el desviament de la variant de Girona i l'obertura de nous establiments a la ciutat van acabar de segellar el final del Fornells Park.

Aniol Resclosa

Deu anys després, l’hotel es troba en venda i els seus propietaris tenen la intenció de donar un nou ús a les instal·lacions. Segons informen des de la gerència de l’establiment, els interessats que hi ha hagut en adquirir-lo han estat principalment del sector assistencial, per fer-hi geriàtrics o apartaments per a gent gran. Tot i això, cal destacar que la finca té ara mateix ús hoteler, a l’espera que el POUM que està tramitant el consistori contempli una ampliació d’usos i afegeixi, entre d’altres, l’ús assistencial i sanitari. Per això, els gerents del Fornells Park indiquen que fins que el POUM no quedi aprovat definitivament, no es poden dur a terme aquestes activitats. La proposta ja es troba aprovada, però lamenten que la seva tramitació és llarga. Per fer més ràpida la modificació s’ha presentat a l’ajuntament una sol·licitud per modificar les Normes Subsidiàries fins que el POUM no s'aprovi. Aquesta pretén reconèixer, per una via més àgil, els nous usos de l’establiment.

L’hotel té una superficie de 11.261 metres quadrats, en els quals 3.827 són construïts. La parcel·la té una edificabilitat màxima d’un metre quadrat sostre/metre quadrat sòl, d’aquesta manera s’hi pot edificar 11.261 metres quadrats de sostre. Des de la gerència lamenten que el 90% dels possibles interessats volen implantar-hi activitat assistencial, i no tenir reconeguts aquests nous usos els està suposant un «perjudici» per a la propietat i per a la reobertura.

Husa, de ser el principal hoteler espanyol a entrar en liquidació

El grup hoteler Husa, propietat de Joan Gaspart, va entrar a controlar la gestió de l’Hotel Fornells Park el 1998 i va ser-hi durant dotze anys, fins el seu tancament. Durant aquest temps, la cadena hotelera, amb diversos establiments a la província -com Pals, Lloret de Mar o Girona-, era considerada la més gran d’Espanya. L’any 2014, ja després del tancament del Fornells Park, el grup va haver de suspendre els pagaments amb un passiu de 220 milions d’euros i fins al maig d’aquest any encara no havien pogut abonar els deu milions que s’havien pactat. Per aquesta raó, Husa va fer una petició per entrar en fase de liquidació al mes de maig arran de no poder complir amb les condicions del conveni del concurs de creditors.