El projecte de llei de pressupostos del Govern pel 2022 destina una despesa de 878 milions d'euros per al foment de l'ocupació, un 2,1% del total. Els comptes recullen un increment addicional de 248 milions d'euros per a polítiques d'ocupació. Els segments que més recursos rebran seran les de foment de l'ocupabilitat i de l'autoocupació (645 milions), seguides de les d'igualtat i integració laboral (224 milions) i formació professional agrària i pesquera (9 milions). A més, els comptes destinen 508 milions d'euros a l'impuls de l'activitat econòmica, un 1,2% del total. La gran majoria dels recursos seran per a promoció turística (165 milions), mentre que les polítiques d'energia reben 128 milions d'euros i la promoció del comerç, 104 milions.

Entre altres, l'executiu es marca com a objectiu transformar el sector turístic amb l'avantprojecte de llei del turisme; impulsar un pla d'ajuts a la reindustrialització post efecte covid-19 i transformació de sectors madurs com l'automoció així com un programa per a l'impuls i el suport de l'emprenedoria. El Govern repartirà els recursos per impulsar l'activitat econòmica entre l'Institut Català de l'Energia (127 milions), l'entitat organitzadora de congressos Fira 2000 (86 milions d'euros) i 63 milions pel Departament d'Empresa i Treball. D'altra banda, els programes de suport a la indústria, que ha de fer front a l'escassetat de microxips i a l'encariment de l'energia, estan dotats amb 55 milions d'euros.

Les prioritats de l'executiu pel que fa al món del treball, que va patir amb força l'esclat de la covid, passen per la convocatòria d'ajuts per a autònoms i per a l'autoocupació de joves, l'inici de l'execució de l'Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral, impartir ensenyaments agraris reglats i actuacions de formació contínua. El Govern també vol impulsar el trànsit a l'empresa de persones en risc d'exclusió i amb discapacitat o trastorns de la salut mental. Els pressupostos per al foment de l'ocupació quedaran repartits entre els 320 milions que gastarà el Departament d'Empresa i Treball i els 61 del Consorci de la Formació Contínua de Catalunya, i 19 més que repartiran altres ens.