CCOO ha denunciat que hi ha un terç de la plantilla de l'hotel Don Juan de Lloret de Mar que no ha cobrat la nòmina del mes d'octubre, ni les parts proporcionals de les pagues extra ni vacances. El sindicat, a més, ha anunciat que l'hotel va tancar l'activitat el 2 de novembre i des d'aquell dia no han rebut cap resposta per part dels empresaris sobre el deute que hi ha en les nòmines.

Per això avancen que si els directius no es posen en contacte amb els representants dels treballadors, no descarten iniciar mobilitzacions per exigir el pagament de les nòmines.