El preu del lloguer d’habitatges a la ciutat de Girona ha igualat el tercer trimestre de 2021 el rècord històric de 650 euros mensuals que va marcar l’any 2008, després del qual va començar a baixar per culpa de la crisi fins a tocar fons el 2015. Des de llavors va iniciar una escalada que s’ha culminat ara tornant al mateix nivell de tretze anys enrere.

Segons les últimes dades de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona, el preu del lloguer s’ha recuperat a la capital després de la llarga davallada de preus per la crisi immobiliària i es desmarca dels 600-625 euros de mitjana després de dos anys consecutius d’estabilitat al mercat gironí. Unes xifres que fan palesa la recuperació en aquest àmbit, especialment sostinguda entre l’any 2017 i l’actualitat, i que ni la pandèmia de la Covid-19 ha afectat. En relació amb al tercer trimestre del 2020, la renda mensual mitjana augmenta aquest 2021 Girona (25 euros i un 4%) i a Figueres (20 euros i un 4,4%), mentre que a Olot cau un 4,4% i al Baix Empordà s’iguala a les dades obtingudes ara fa un any.

A Figueres aquest tercer trimestre no s’observen pics i el cost d’arrendar un habitatge segueix estable entre els 450 i els 475 euros de mitjana, després d’una petita recuperació des del 2018, on els preus van disminuir fins als 400 euros -a unes xifres similars a les que es van registrar en plena crisi immobiliària-. Segons la Cambra de la Propietat Urbana, el preu màxim del lloguer d’habitatges a Figueres es va assolir el 3r trimestre del 2008 (550 euros). Posteriorment, el preu més baix va ser de 400 euros, que va suposar una disminució de 150 euros i un 27,2% de caiguda. Tanmateix amb els actuals 450/475 euros es consolida una certa recuperació d’aquests preus, amb un increment de 50/75 euros respecte del període amb preus més baixos, quedant però encara per sota del període de preus més alts registrats el 2008.

El preu de l’habitatge a Olot es recupera lleugerament aquest tercer trimestre respecte a principis d’any arribant als 430 euros respecte als 400 que havia disminuït els dos primers trimestres d’aquest any. Segons els càlculs de la Cambra, el preu màxim del lloguer d’habitatges a la ciutat garrotxina es va assolir el 1r trimestre del 2009 (426 euros), posteriorment, el preu més baix és el del 1r trimestre de 2015 que amb 320 euros representava una disminució de 106 euros, un 24,8% de caiguda. L’actual, import de 430, situa els preus a nivells similars als màxims del període 2007/09.

Per últim, a la zona baix-empordanesa de Palamós-Sant Feliu de Guíxols les dades d’aquest tercer trimestre prolonguen un llarg període d’estancament en els preus de lloguer, dins l’interval del 525 i 550 euros, reiterant la mateixa mitjana que el trimestre anterior. El preu màxim del lloguer d’habitatges es va assolir el 2008 (550 euros), posteriorment, al preu més baix, s’hi arriba el 2014, amb 400 euros, va suposar una disminució de 150 euros, un 27% de caiguda. El 2021 amb 550 euros mensuals, els preus queden situats en els dels màxims del 2008, i recuperen 130 euros respecte del període més baix 2012-2014.