El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya, a 31 d’octubre, augmenta un 3,5% respecte a l’any anterior i se situa en 3.349.253 persones, segons dades provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). L’augment interanual d’afiliats es produeix a totes les comarques i Aran. Els increments més intensos es presenten un cop més a la Selva (8,3%) i al Baix Empordà (6,9%). A totes les comarques gironines s’ha vist augmentat aquest passat mes el nombre d’afiliats en excepció al Baix Empordà, que baixa un 1,4% respecte al mes passat.

Pel que fa a les tres comarques més poblades de Catalunya, que agrupen més de la meitat dels afiliats de Catalunya, han tornat a registrar increments interanuals inferiors a la mitjana catalana: el Barcelonès (2,9%), el Vallès Occidental (2,2%) i el Baix Llobregat (2,0%).El sector serveis és l’únic que incrementa les afiliacions a totes les comarques, en relació amb l’any anterior. Representa el 78,5% de les afiliacions i ha augmentat en gairebé 114.000 afiliacions a 31 d’octubre respecte de l’any anterior, xifra que representa un increment interanual del 4,3%.

D’altra banda, totes les comarques han augmentat el nombre d’afiliacions als serveis. En nombres relatius, les comarques que registren les taxes de variació més elevades són la Selva (10,9%) i el Baix Empordà (8,4%).