Reduir els elevats nivells de temporalitat en el mercat laboral espanyol és un dels principals objectius de la reforma laboral del Govern de coalició. I per a això els Ministeris implicats van posant damunt de la taula diferents propostes. Una de les últimes té la marca del Ministeri de Seguretat Social i consisteix a multiplicar les cotitzacions socials que paguen els empresaris pels contractes temporals ultracurts. L’objectiu és desincentivar aquelles pràctiques empresarials que, envers la intenció d’estalviar-se diners, donen de baixa a un treballador temporal el divendres i el tornen a contractar el diumenge; entre d’altres.

Com a dada per a situar la temporalitat, al setembre, últimes dades disponibles del SEPE, es van signar 1,9 milions de contractes a Espanya. Dels quals, el 22% va durar menys d’una setmana i el 335 menys d’un mes. El que genera una rotació laboral molt elevada. Fins al punt que el 2019, abans de la Covid-19, es van signar 27 milions de contractes, mentre que a Espanya la població ocupada és d’uns 19,5 milions de persones.

Els contractes temporals ja estan actualment obligats a pagar major percentatge de cotitzacions socials que els indefinits. I únicament sobre els contractes de menys de cinc dies s’aplica un altre recàrrec especialment elevat. La idea d’Escrivá ara és gravar més la temporalitat i estendre aquest gravamen més enllà d’aquests cinc dies i amb especial accent sobre les intermitències. Fins al punt que planteja triplicar la quota de contingències comunes en el cas dels contractes de menys d’un mes; segons figura en l’últim esborrany remès als agents socials i sobre el qual han discutit aquest dimecres en la reunió relativa a reforma laboral.

En aquest esborrany es concreta que en els contractes de caràcter temporal, la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes s’incrementarà, en el mes en què es produeixi la baixa del treballador i per cadascuna d’aquestes baixes, «en el triple de l’import diari determinat per l’aplicació de la mena de cotització a càrrec de l’empresa al topall mínim de cotització per a les contingències d’accident de treball i malaltia professional», resa la proposta de l’Executiu.