Les exportacions gironines han crescut un 15% durant els tres trimestres del 2021 i ja superen els 4.800 milions d'euros. Sobretot, aquest increment s'explica pel bon comportament exterior que té el sector químic gironí, dins el qual hi ha la indústria farmacèutica. Entre gener i finals de setembre, les empreses del sector han arribat a créixer fins a un 33% en exportacions. Per contra, però, l'altre motor de l'economia gironina, la indústria agroalimentària, continua en atonia. Al llarg del 2021, les seves exportacions tan sols creixen un 1,8%. En gran part, pel descens de vendes que pateixen les càrnies després que la Xina hagi frenat les compres de porcí. De fet, durant el setembre aquest clúster ha venut un 5% menys a l'exterior.

Cara i creu de les exportacions a comarques gironines. La cara, que les vendes que la demarcació fa a l'exterior continuen a l'alça i marquen un nou rècord. La creu, que aquest increment no és homogeni a tots els sectors; i de fet, un dels motors de l'economia gironina (l'agroalimentari) se'n ressent.

Segons recullen les dades que periòdicament publica el Ministeri, al llarg dels tres trimestres del 2021 les empreses gironines han exportat per valor de 4.861,8 MEUR. Traslladat en percentatges, això suposa un increment del 15,3% si es compara amb el mateix període de l'any passat.

Si es passa la lupa per sectors, però, clarament aquell que sobresurt és el químic (dins el qual s'hi troben les indústries farmacèutiques). Les empreses del sector tanquen un bon setembre, perquè tan sols durant aquest mes creixen fins a un 49,8% en vendes a l'exterior (situant-se en 104,3 MEUR).

I de retruc, aquesta bona marxa també es trasllada a l'acumulat de l'any. Perquè entre gener i setembre, les químiques gironines s'han catapultat i han exportat fins a un 33,1% més (i el valor global de les seves vendes a l'exterior s'ha situat en 906,7 MEUR).

Al costat de les químiques, els fabricants de maquinària gironins també s'impulsen cap als mercats de fora. De fet, les xifres d'aquests tres primers trimestres d'any parlen per elles mateixes. Perquè entre gener i setembre, les empreses del sector han exportat un 27% més (passant dels 332,64 MEUR del 2020 als 423,20 d'aquest 2021).

L'agroalimentari, en atonia

Per contra, però, l'agroalimentari gironí continua en atonia. I de fet, segons recullen les dades del Ministeri, ha tancat el setembre amb un descens del 0,6% en exportacions. Una davallada que, en el cas de la indústria càrnia, encara és més accentuada i se situa al 5,4%.

El setembre del 2020, les empreses del clúster gironí van fer exportacions per valor de 150,93 MEUR; i aquest setembre, la seva xifra de vendes a l'exterior ha estat de 142,73 MEUR. Un descens que s'explica, sobretot, pel fre en les importacions de carn de porc.

Sigui com sigui, però, si es mira l'acumulat de l'any, l'agroalimentari gironí encara creix -tot i que lleugerament- en exportacions. En gran part, arran dels creixements en vendes a l'exterior que les càrnies van tenir durant els primers mesos del 2021 (i que després, van frenar-se de cop).

En concret, entre gener i setembre el sector agroalimentari gironí acumula 2.080,3 MEUR en exportacions. Cosa que, traslladat en percentatges, suposa un 1,8% més en comparació amb els tres primers trimestres del 2020.

La Xina, segon destí

Si s'analitzen quins són els destins dels productes gironins a l'exterior, el país que encapçala el llistat és França (també, per proximitat). Durant aquests tres primers trimestres del 2021, les empreses gironines hi han exportat producte per valor de 1.184 MEUR. A aquest, el segueixen la Xina (566,25 MEUR), Itàlia (353,06 MEUR), Alemanya (339,64 MEUR) i Portugal (263,88 MEUR).

La cosa canvia, però, si només s'analitzen les dades de setembre. Durant aquest mes, segons recull l'estadística del Ministeri, les exportacions gironines han crescut un 13,8% (situant-se en 539,6 MEUR). I si es mira quins han estat els principals destins, el gegant asiàtic no se situa en segona posició, sinó que cau fins a la quarta. Per davant seu hi ha França, Itàlia i Alemanya.