Brussel·les ha tornat demanar a Espanya una política fiscal prudent el 2022 a causa de l’elevat endeutament públic encara que ha donat per bons els comptes dissenyats pel Govern de Pedro Sánchez. En el marc del ‘semestre europeu’, l’exercici anual de coordinació de política econòmica que arrenca amb l’avaluació dels esborranys pressupostaris nacionals, la Comissió Europea va advertir ahir a l’Executiu espanyol que «donat el nivell del deute públic d’Espanya i els desafiaments de sostenibilitat a mitjà termini» que ja existien abans de l’esclat de la pandèmia de la covid-19, «és important a l’hora d’adoptar mesures pressupostàries de suport mantenir una política fiscal prudent per a garantir la sostenibilitat de les finances públiques a mitjà termini». El mateix missatge que van traslladar a Bèlgica, França, Grècia i Itàlia, els altres quatre països de l’Eurozona amb un elevat endeutament públic. No obstant això, en aquesta ocasió és el Govern italià Mario Draghi qui s’emporta l’estirada d’orelles. «No limita prou la despesa corrent finançada a nivell nacional. La Comissió convida a Itàlia a prendre les mesures necessàries», assenyala Brussel·les. I és que Itàlia fa tot el contrari que Espanya que, juntament amb Eslovàquia, serà l’únic país de la UE amb una «política fiscal contractiva».