La generació catalana del «baby boom» té assumit que es jubilarà amb condicions molt pitjors a les actuals. En concret, un estudi de l’Institut BBVA de Pensions presentat ahir conclou que el 73% dels enquestats així ho pensen. És a dir, que set de cada deu d’aquestes persones d’entre 44 i 64 anys preveuen que la seva vida com a jubilat serà molt pitjor que la dels jubilats actuals. La gran majoria (un 79% i un 70% respectivament) preveu jubilar-se més tard del que ara és habitual i amb una pensió més baixa.

No arriben al 2% les persones enquestades a Catalunya que temen no percebre cap pensió, però un 55% té dubtes respecte a si la pensió els cobrirà tot el període entre que es jubilin i fins que morin. De fet, diversos dels treballadors actius que han participat en l’enquesta (quatre de cada deu) contemplen fins i tot l’opció de perdre la seva ocupació abans si més no d’arribar a jubilar-se.