El Govern pretén penalitzar més les empreses que abusin de la contractació temporal i per això pretén elevar l’import de les sancions d’Inspecció de Treball. Actualment el límit màxim d’una sanció per contractació eventual fraudulenta és de 7.500 euros i l’última proposta del Ministeri de Treball és elevar aquest import fins als 10.000 euros; tal com va avançar La Información.

Segons l’última proposta del Govern, les sancions augmentaran des dels imports actuals de les sancions, que són d’entre 750 euros i 7.500 euros, a entre 1.000 i 10.000 euros. Segons detalla l’actual llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social (LISOS), si la sanció finalment s’acosta més als 750 euros o més als 7.500 euros depèn de diversos factors, com el nombre de treballadors detectats en frau, de la perillositat de la tasca i de la resistència prèvia a un requeriment de la «policia laboral».