El Consell de Ministres va aprovar ahir l’avantprojecte de llei d’ocupació per reformar les polítiques actives d’ocupació i reconvertir el SEPE en l’Agència Espanyola d’Ocupació. El govern espanyol posa en marxa així un paquet de reformes per augmentar la inserció laboral de les persones a l’atur i augmentar la coordinació entre els diferents serveis d’ocupació autonòmics.

Per això, una de les mesures incorporades en aquest avantprojecte de llei és la creació d’una mena d’Infojobs estatal, en què s’agruparan totes les ofertes d’ocupació registrades als serveis públics (tant estatals com autonòmics), així com de totes les empreses i entitats privades adscrites als organismes d’ocupació. Això permetrà «conèixer en temps real» totes les ofertes que circulen a Espanya, segons va explicar ahir la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, en roda de premsa.

En paral·lel a l’aprovació de l’avantprojecte, el Consell de Ministres va validar també l’Estratègia Espanyola de Suport Actiu a l’Ocupació i el Pla Anual de Política d’Ocupació, que implicaran la inversió de 7.648 milions d’euros en polítiques actives d’ocupació fins al 2024.

El Govern va posar així ahir en marxa la maquinària per reformar de manera integral el sistema de polítiques actives d’ocupació. El Consell de Ministres va donar el vistiplau a un document base sobre el qual després el Ministeri de Treball l’obrirà a consulta pública, negociarà amb els agents socials i amb les comunitats autònomes, per després passar-lo al Congrés i acabar de perfilar-lo i consensuar-lo amb una majoria de partits. La previsió és que la nova llei d’ocupació, que el Govern central ha estat debatent internament al llarg de tot aquest 2021 i que no ha sigut aliena a moments de tensió, entri en vigor a partir de la segona meitat del 2022.

L’avantprojecte de llei pretén reconvertir totes aquelles iniciatives finançades amb recursos públics que tenen com a objectiu ajudar les persones a l’atur a trobar una feina o les que volen canviar d’ocupació. «Deixa d’estar pensada per als aturats i passa a estar pensada per a tota la ciutadania», va afirmar Díaz.

Una oferta mínima al mes

Una de les principals novetats és crear una cartera comuna de serveis entre tots els organismes autonòmics d’ocupació (els encarregats per competències de desplegar els programes d’inserció laboral). Aquesta cartera inclourà qüestions com la figura del «tutor», un professional de referència per a totes les persones que estiguin a l’atur o vulguin reciclar-se laboralment i que les acompanyarà i les assessorarà durant tot el procés.

Els serveis d’ocupació també tindran l’obligació d’elaborar un «expedient laboral personalitzat únic» per a cada usuari. Les persones en atur que accedeixin a partir de l’aprovació de la llei a un servei públic d’ocupació tindran garantida una oferta de treball, com a mínim, a l’any. Aquest conjunt de drets anirà acompanyat també d’obligacions i, per exemple, els cursos de formació durant l’atur tindran caràcter obligatori excepte causa justificada.