«Allà on hi ha voluntat, hi ha la manera, i aquesta és la via europea». Amb aquesta frase va celebrar el comissari d’Assumptes Econòmics, Paolo Gentiloni, l’aprovació de la reforma sobre els tipus de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) proposada fa gairebé quatre anys per Brussel·les.

Les noves normes donaran més flexibilitat als estat membres per a fixar els tipus reduïts d’IVA que considerin, i fins i tot per aplicar un IVA zero a determinats articles. «Aquest expedient s’ha debatut en el Consell durant molt de temps, i m’alegro que hàgim trobat la manera de concloure’l», va afegir el ministre de Finances eslovè i president de torn del Consell de Ministres d’Economia i Finances (Ecofin), Andrej Šircelj.

En primer lloc, l’acord permetrà als Vint-i-set actualitzar la llista de béns i serveis als quals els estats membres poden aplicar tipus reduïts d’IVA. El nou llistat s’ampliarà per incloure-hi aquells destinats a protegir la salut pública, tal com va proposar a l’abril passat la Comissió Europea per lluitar contra l’impacte de la Covid-19. Així, el text inclou guants, màscares i equips de protecció individual.

A més, s’hi inclouran tots els productes beneficiosos per al medi ambient, com bicicletes, sistemes de calefacció ecològics o panells solars, així com aquells productes i serveis que serveixin per donar suport a la transició digital i que fins ara no podien ser objecte d’una rebaixa de l’IVA, com l’accés a internet o l’emissió en línia d’esdeveniments culturals o esportius. Si els governs europeus consideren que reduir o aplicar un tipus zero serveix per satisfer les seves necessitats bàsiques en les citades categories, podran aplicar-los.

La ministra portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, va apuntar ahir que el Govern valorarà la possibilitat de prorrogar més enllà del 31 de desembre la rebaixa temporal de l’IVA de les mascaretes al 4%. «No hi ha cap decisió acordada, més enllà de la voluntat o la constatació que efectivament el Govern ha pres decisions sobre aquest tema quan s’han hagut de prendre [...] per atendre les necessitats ciutadanes», va explicar durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Igualtat de tracte

El pacte també obligarà els governs a eliminar per l’any 2030 la possibilitat d’aplicar tipus reduïts i exempcions a béns i serveis considerats perjudicials per al medi ambient i els objectius de lluita contra el canvi climàtic. A més, i per a evitar distorsions de la competència i restablir la igualtat de tracte, tots els països podran gaudir de les excepcions a les quals només tenien dret alguns estats membres «per raons històriques».

Tanmateix, aquelles excepcions que no donin suport als objectius en matèria de clima s’hauran d’eliminar abans de 2032. «S’ha aconseguit un delicat equilibri garantint la igualtat de tracte entre els estats membres sense una proliferació de tipus més baixos que danyarien la consolidació fiscal posterior a l’era covid», va destacar Gentiloni durant el debat públic celebrat pels ministres.

La reforma es basa en un acord previ que estableix que l’IVA es paga a l’estat membre del consumidor i no a l’estat membre del proveïdor. Això, segons assenyala la Unió Europea, garanteix que una major diversitat de tipus tingui menys probabilitats de pertorbar el funcionament del mercat únic o de crear distorsions de la competència. A més, d’aquesta manera també s’evita la proliferació de tipus reduïts, la qual cosa posaria en perill la capacitat dels estats membres de recaptar ingressos. Per això, les noves regles especifiquen el nivell mínim dels tipus reduïts i la llista de béns i serveis als quals es podran aplicar.