Cada any n'hi ha alguna. Les vagues de maquinistes de Renfe s'han convertit en un contratemps habitual per a molts viatgers (les darreres van ser aquesta tardor mateix). Demanen millors condicions i millors salaris. Però per saber el context, quant cobra un maquinista de Renfe? El salari d'aquests treballadors públics poden anar dels 20.000 als 55.000 euros anuals segons la taula bàsica del II Conveni Col·lectiu del Grup Renfe, al que després cal sumar els complements addicionals de sou que es paguen de forma personalitzada a cada treballador. Així mateix, el salari dependrà del rang i del lloc de treball. D'entrada, un maquinista té un sou fix que frega els 19.000 euros anuals, sense complements, mentre que el comandament intermedi o cap de maquinistes rep una retribució anual d'aproximadament 42.000 euros.

Salari mitjà per temps treballat

Segons les taules salarials i d'horaris, un maquinista de Renfe condueix una mitjana de 200 minuts al dia i cobra un salari brut de 20.180 euros a l'any (19.064,04 euros fixos més 1.116,24 com a complement de conducció) quan entra a treballar a l'empresa. A aquests 1.681 euros mensuals cal sumar-los una mitjana de 700 euros al mes d'una prima variable en funció del nombre de quilòmetres conduïts, més 167 euros per les variables de seguretat, formació i gestió. Així doncs, en els seus dos primers anys de treball, el maquinista de Renfe cobrarà al voltant de 28.000 euros anuals (uns 2.000 euros nets al mes), tal com recull el conveni col·lectiu de l'empresa. Després d'aquests dos primers anys, els «maquinistes d'entrada» passen a ser «maquinistes principals» i els seus sous van augmentant fins a arribar als 45.000 euros a l'any. Finalment, passats cinc anys de carrera a l'empresa pública, els «maquinistes principals» es converteixen en «caps de tren» i el seu salari torna a ascendir fins als 55.000 euros anuals (4.583 euros mensuals), sense tenir en compte ni dietes ni antiguitat.