La Cambra de Comerç de Girona va voler mostrar ahir el seu suport a les empreses de la construcció de la demarcació demanant adoptar mesures urgents davant el gran augment dels preus de les primeres matèries. Així, la corporació va assegurar en un comunicat que «davant el gran increment de costos de les matèries primeres de la construcció a causa de l’escassetat de materials, de l’augment del preu del transport i de la divergència entre l’oferta i la demanda, volem fer costat a les empreses de la construcció afectades per aquestes exagerades puges i demanar a les administracions que prenguin mesures per evitar els greus perjudicis que aquesta situació està causant al teixit empresarial gironí».

En aquest sentit, la Cambra va destacar que en només un any el preu de l’acer ha augmentat un 36,73%, el de l’alumini un 63,81% i el del coure un 89,85%, segons les dades de la Confederació Nacional de la Construcció (CNC), que també va advertir que un estudi estableix que la repercussió de la variació en el cost de les obres és d’un 52%. A més, va recordar que aquest fenomen ja ha tingut importants repercussions a la província, com el retard en l’acabament de les obres de la Clínica Girona per l’escassetat d’alumini o l’aturada de les obres d’ampliació del bloc quirúrgic de l’Hospital Josep Trueta a causa de l’encariment dels materials de la construcció.

En el cas de les obres públiques, l’empresa adjudicatària de l’obra es veu obligada a complir un contracte que prové d’una adjudicació prèvia, feta mesos enrere, amb uns preus de licitació molt per sota dels actuals. La Cambra va alertar que les Administracions Públiques no poden assumir aquest augment de preus degut a les limitacions en matèria de contractació pública establertes, ja que no se’ls permet augmentar el valor de la licitació de l’obra. Així doncs, són les empreses adjudicatàries les que han d’assumir unilateralment el sobrepreu de la construcció, fet que comporta sovint la paralització de les obres perquè moltes empreses no poden assumir les pèrdues derivades del contracte.

Per tot l’esmentat, des de la corporació van denunciar «una delicada situació que afecta moltes empreses gironines. Sense la col·laboració de les Administracions Públiques i sense una legislació que les protegeixi, es veuen abocades a una situació de desemparament que pot comportar la inviabilitat d’alguns projectes, amb la consegüent renúncia d’empreses adjudicatàries a portar-los a terme».

«Mesures de protecció»

La Cambra de Comerç de Girona va voler mostrar el seu suport «a totes les empreses afectades» per aquesta pujada de preus i va reclamar a les Administracions Públiques que «posin en marxa mesures de protecció per mirar de corregir aquesta situació», tot afegint que «aquesta reivindicació s’ha fet arribar a totes les administracions competents».

Pel que fa a les possibles solucions a aquest problema, la corporació va advertir que «tal i com reclama el sector, cal que el Govern de l’Estat aprovi, amb caràcter d’urgència, un Decret Llei o el mecanisme legislatiu pertinent que contempli ajudes directes a les Administracions Públiques per poder ampliar els imports de les obres en curs i absorbir l’increment de preus existent». La Cambra de Comerç de Girona va destacar que «només aquesta acció de l’administració pot evitar una paràlisi que podria ser nefasta en l’actual context de crisi post-pandèmia», tot recordant que «el perjudici no és només per a les empreses adjudicatàries i els seus treballadors, sinó també per a les administracions i la societat en general».