El 88,37% de les empreses espanyoles preveuen realitzar increments salarials en les nòmines dels seus empleats durant l’any 2022, segons un estudi elaborat per KPMG entre 44 empreses de diferents sectors. Segons l’informe, gairebé el 48% de les companyies espanyoles enquestades creu que estaran millor en els pròxims sis mesos. Més d’un 45%, considera que es trobarà en una situació similar. I només el 6,8% de les empreses creu que estarà pitjor dins de mig any. A l’hora de determinar la quantitat dels increments salarials, el 2021 el 71% de les organitzacions ha tingut en compte la inflació. Un altre 21% d’elles s’ha mogut per l’escassetat de perfils professionals. I només un 5% ha augmentat els salaris per l’increment del cost de la llum o per la pujada del salari mínim interprofessional.