El segon any de pandèmia ha posat contra les cordes a milers d’empreses. Segons les dades del Registre Mercantil que ha recaptat l’empresa analítica Informa, 5.862 companyies es van declarar en concurs de creditors en 2021, un 34% més que en 2020 i un 30% per sobre dels nivells previs al coronavirus. Iberinform, una altra companyia del sector, ha recopilat les dades del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i són una mica diferents, però la conclusió és gairebé idèntica: 6.051 empreses es van declarar insolvents en 2021, un 37% més que l’any anterior.

Aquest increment del nombre d’empreses que no pot fer front als seus deutes s’ha produït malgrat que el Govern va aprovar al començament de la pandèmia una moratòria en els concursos que fa que aquests depenguin des de llavors de la voluntat de les mateixes empreses principalment. Normalment, les companyies estan obligades a instar el seu concurs de creditors voluntari en els dos mesos posteriors a caure en insolvència, és a dir, després de tres mesos sense pagar impostos, contribucions a la Seguretat Social o salaris. També ho poden reclamar els creditors (concurs necessari). L’Executiu va suspendre aquest deure de sol·licitar la declaració de concurs, així com l’obligació del jutge d’admetre a tràmit les sol·licituds dels creditors.

Aquesta moratòria estarà vigent fins al 30 de juny d’enguany, per donar temps a culminar la tramitació parlamentària de la recent reforma de la llei concursal, i és llavors quan es tem que els procediments d’insolvència s’amunteguin. Sobretot perquè, de moment, la pujada està sent menys dràstica del que es preveia. La qüestió és que les dades que atresoren les dues empreses d’anàlisis del mercat mostren que els sectors amb volums més alts o amb increments més pronunciats són precisament els més danyats per la pandèmia. Per exemple, l’hostaleria, que amb 922 d’aquests procediments l’any passat, segons Informa, duplica els concursos de creditors de 2020 i està a mig camí de triplicar (150%) els de 2019.

En la mateixa línia, el comerç es consolida com el sector amb més insolvències (1.247), una posició que ja era seva abans de la covid, però que s’ha consolidat arran de la crisi sanitària. En total, segons Iberinform, el sector serveis concentra més de la meitat dels concursos. L’altre gran damnificat és el de la construcció i de les activitats immobiliàries, segona branca d’activitat amb més procediments (1.100), i una altra de les quals més creix: un terç segons informa i gairebé un 50% d’acord amb Iberinform.

Com ja és habitual en aquestes estadístiques, Catalunya és la comunitat que més concursos de creditors registra, una posició que Batllori relaciona amb la seva major cultura concursal. Les més de 1.600 insolvències formals que li atribueix Informa suposen que la regió concentra aproximadament tres de cada deu casos i que la xifra es dispara un 43% amb relació a l’any passat i a la situació prèvia a la pandèmia.