El Govern va presentar ahir a patronal i sindicats una nova proposta per reformar la cotització dels treballadors autònoms i adaptar-la als seus ingressos. El Ministeri liderat per José Luís Escrivá va reformular el seu últim sistema i contempla una nova forquilla que, una vegada desplegada totalment, incorporarà tretze trams amb quotes d’entre 183,6 euros i 1.266,6 euros al mes. El diàleg social va reprendre així ahir les negociacions per una de les mesures que van quedar pendents de l’exercici anterior i que estan compromeses en el Pla de Recuperació i Resiliència per rebre part dels fons europeus. El Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social planteja un nou sistema de trams segons rendes del treball, que passarien a substituir l’actual règim de cotitzacions per als afiliats al RETA, amb la intenció d’aprovar-la abans del 30 de juny de 2022 perquè comenci a tenir efectes econòmics el 2023. Actualment, els treballadors per compte propi cotitzen mensualment a la Seguretat Social en funció de la quota que trien i independentment del seu volum d’ingressos i facturació.

El nou sistema plantejat per Escrivá contempla un període de transició de nou anys i no estaria plenament en vigor fins al 2031. En aquest sentit, redueix un any la transitorietat, perquè inicialment s’allargava fins al 2032. Un fet que no agrada a part de les organitzacions d’autònoms més representatives, que exigeixen major urgència. «Les i els autònoms que menys ingressen no poden esperar nou anys perquè la situació del règim actual es modifiqui fins a aconseguir pagar una quota justa», van manifestar des d’UTAE en finalitzar la reunió.

Segons aquest esquema i amb possibles noves modificacions, els treballadors per compte propi començarien cotitzant per quotes d’entre 281,52 euros i 351,9 euros (sent els primers els que menys guanyen i els segons els que més). Aquesta bretxa, que a l’inici és curta, s’aniria engrandint a mesura que passin els anys, fins a la diferència final d’entre 183,6 euros i 1.266,6 euros mensuals. I la quota es calcularia en funció dels rendiments nets. En aquest sentit, una novetat rellevant respecte a la primera proposta és que Escrivá duplica la quota mínima que pagarien els autònoms de menors ingressos: abans era de 90 euros mensuals.