CaixaBank emet aquest any un bo social, en format sènior preferent, de 1.000 milions d’euros per finançar préstecs a famílies, autònoms i pimes a Espanya. El bo té un venciment de 6 anys amb opció d’amortització anticipada en l’últim any per part de l’emissor. El preu s’ha fixat en 62 punts bàsics sobre el midswap i el cupó ha quedat establert en el 0,625%. Segons el banc, es tracta del preu més baix d’un bo lligat a sostenibilitat emès per emissors financers en format unsecured del sud d’Europa.