Després d’uns dies de desconnexió, en tornar a la vida real em trobo amb la notícia que Alberto Garzón afirma que «Espanya exporta carn de mala qualitat d’animals maltractats». El responsable de Consum del Govern espanyol va afirmar davant un mitjà de comunicació internacional que Espanya exporta carn de mala qualitat i que no respecta el benestar animal. Certament és una greu mentida que no justifiquen ni ideologies ni llibertat de pensament. I menys del ministre responsable d’un govern democràtic.

Recordo que en els moments actuals hi ha dos models de producció, ramadera en extensiu i la ramaderia intensiva. Aquesta darrera no depèn d’una base de terra o de pastures, és un model ramader del segle XX que per sort continua sent útil i viable en els nostres dies, és el model ramader que ha permès acostar la proteïna animal també a les capes socials més humils i ha contribuït i està contribuint a la difícil tasca d’eradicar la fam al món. Els professionals del sector saben com gestionar les explotacions perquè siguin econòmicament viables, per produir amb els més elevats estàndards de sanitat i benestar animal que imposen administracions exigents com l’europea i per poder oferir al consumidor proteïna animal que a més de nodrir conforma un dels plaers de la vida. Un plaer legal i legítim, com per a alguns és fumar porros.

Per descomptat, totes les patronals càrnies han expressat la seva opinió i no cal dir que cap li dóna la raó a Garzón.