El síndic de Greuges ha anunciat que iniciarà una investigació d’ofici sobre les afectacions que pot tenir en la població vulnerable el tancament d’oficines bancàries d’atenció presencial. En un comunicat, el defensor del poble català va assenyalar ahir que els serveis bancaris són «d’interès general», que és necessari que l’administració garanteixi un accés de qualitat i que el 12% de la població té problemes d’accessibilitat a aquestes prestacions, ja sigui per la llunyania física de les oficines, els horaris d’atenció al client, la incomprensió dels serveis que ofereixen o, fins i tot, la falta de mitjans de transport. Per aquestes persones, la realització de qualsevol gestió o la disposició d’efectiu sovint requereix traslladar-se a altres localitats, amb la consegüent pèrdua de temps i de diners.

Per això, l’entitat es va dirigir al Banc d’Espanya i a les quatre principals entitats bancàries que operen a Catalunya (Banc Sabadell, Banc Santander, BBVA i CaixaBank) per a demanar-los informació. Les preguntes que va dirigir ahir a les entitats financeres tenen a veure amb la regulació de l’obertura i tancament de sucursals, quantes sucursals han estat suprimides els últims dos anys, la substitució de les oficines físiques per oficines mòbils o personal de suport, i sobre el mitjà de pagament més comú que utilitzen els seus clients.

D’altra banda, la institució que dirigeix Rafael Ribó va expressar que és coneixedora dels problemes que tenen les persones grans per la realització de gestions i per disposar d’efectiu, la qual cosa «sovint requereix traslladar-se a altres localitats amb la consegüent pèrdua de temps i diners». De fet, a principis de desembre de 2021, el síndic va obrir una actuació per a conèixer els motius que han portat a les entitats a reduir progressivament la seva xarxa d’atenció personal, com constaten les dades d’evolució de la xarxa d’oficines tant a Catalunya com en la resta d’Espanya.