El president del BBVA, Carlos Torres Vila, ha estimat que el banc remunerarà els seus accionistes amb més de 7.000 milions d’euros entre l’any passat i el present, i ha destacat que això equival «més o menys al 20%» del seu actual valor a la borsa. En una conversa amb un empleat distribuïda per l’entitat (pràctica inusual que ha repetit per segona vegada), el banquer ha recordat que uns 3.500 milions vindran de la recompra extraordinària de fins al 10% de les accions que va llançar el novembre passat i que inclou un primer tram en curs de 1.500 milions (ja executat «en bona part»).

La resta, amb un mínim de 3.500 milions més, serà mitjançant el pagament de dividends. Tenint en compte que el consens del mercat estima que l’entitat va guanyar 4.321 milions l’any passat i guanyarà 4.611 milions l’actual, això implica que el banc preveu pagar als accionistes al voltant del 40% del benefici dels dos anys. El grup, amb tot, va elevar el novembre passat el percentatge dels resultats anuals que distribuirà entre els seus propietaris des del 35% i el 40% que va establir el 2017 fins a un rang d’entre el 40% i el 50%. Com que Torres Vila ha parlat de «més» de 7.000 milions, el percentatge final repartit pot ser superior a aquest 40%.

El banquer també ha deixat la porta oberta a «distribucions addicionals» als accionistes de l’excés de capital de l’entitat fins al 2024, en línia amb les recompres ordinàries d’accions a les quals es va obrir en el seu dia de l’inversor del novembre passat. Aquest tipus d’operacions s’estan imposant com una manera de remunerar l’accionista, ja que eleven el valor de les accions en reduir els títols en circulació.

Torres, així, ha destacat que el banc seguirà tenint un excés de capital superior a 2.000 milions, sobre el seu objectiu que la solvència se situï entre l’11,5% i el 12% el 2024, fins i tot després de completar la seva opa pel 50,15% que no controla la seva filial turca (una operació controvertida que ha tornat a defensar). Amb dades de setembre, aquest excés seria entre 2.180 i 3.690 milions si tots els accionistes del Garanti acceptessin la seva oferta de compra.