El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el bonus jove de 250 euros mensuals per ajudar a pagar el lloguer a persones d'entre 18 i 35 anys. La mesura beneficiarà uns 70.000 joves que tinguin un contracte laboral que no superi els 24.318 euros anuals (tres cops l'IPREM) i tindrà caràcter retroactiu des de l'1 de gener. L'ajuda s'aplicarà a cada jove i no a cada habitatge, per tant, en pisos compartits podrà haver-hi més d'un beneficiari.

Què és el bonus jove de lloguer?

Es tracta d'una ajuda de 250 euros al mes que podran rebre els joves durant dos anys. L'objectiu del Govern de Pedro Sánchez és fomentar l'emancipació juvenil, que està actualment en mínims històrics. Segons l'últim informe del Consell de la Joventut d'Espanya (CJE), només un 15% de les persones d'entre 16 i 29 anys viuen fora de la llar familiar, la quota més baixa del segle.

Qui pot optar a aquesta ajuda?

El bo juvenil està dirigit a persones entre 18 i 35 anys amb ingressos inferiors a tres vegades l'IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples), és a dir que cobrin uns 24.300 euros. A més, la seva quota de lloguer no pot superar els 600 euros en el cas d'un pis i els 300 euros si es tracta d'una habitació. El Govern entén que pagar una quota superior implica un nivell d'ingressos suficients per emancipar-se sense ajudes, però donarà llibertat a les comunitats autònomes per a pujar aquest topall fins als 900 euros mensuals per un habitatge sencer i els 450 euros per una habitació.

Pot rebre-la qui comparteixi pis?

Sí. L'ajuda està pensada per cada jove i no per cada habitatge, així que podran beneficiar-se d'ella diversos joves que comparteixin pis, sempre que compleixin amb els requisits especificats.

A partir de quan es pot sol·licitar?

La ministra Raquel Sánchez ha estimat aquest dimarts que el bonus jove al lloguer estarà disponible com a molt en dos mesos. Una vegada aprovat pel Consell de Ministres aquest dimarts, el Govern vol asseure's amb les comunitats autònomes per a acordar els criteris de repartiment en una conferència sectorial. Després hauria de tornar a reunir-se el Consell de Ministres per a ratificar els acords i trobar-se una altra vegada les comunitats per a una segona validació. "El termini pot oscil·lar entre un mes i mig i dos mesos com a màxim", ha valorat Sánchez.

Quan entrarà en vigor?

El Govern ha confirmat que l'ajuda es posa amb caràcter retroactiu, és a dir, que encara que trigui dos mesos a posar-se en marxa, a efectes pràctics s'entén que l'eina està en vigor des de l'1 de gener. En altres paraules, una persona que compleixi amb els requisits podria sol·licitar al març les ajudes mensuals també de gener i febrer.

És compatible amb altres ajudes per la habitatge?

Sí. Segons la titular del departament d'Agenda Urbana les comunitats autònomes podran donar una ajuda addicional, sempre que aquesta no superi el 40% del lloguer una vegada descomptat el bonus jove. A més, aquesta eina podrà complementar-se amb altres ajudes del propi Pla Estatal d'habitatge que ha aprovat també aquest dimarts el Consell de Ministres i que tindrà vigència fins a 2025, i és compatible amb altres ajudes com és per exemple l'Ingrés Mínim Vital (IMV)

A quanta gent es preveu ajudar?

El propòsit del Govern es que al voltant de 70.000 joves es beneficiïn del bo. De fet es aquesta xifra la que ha determinat destinar a aquesta partida 200 milions d'euros dels Pressupostos Generals de l'Estat del 2022.